» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ปตท. ผนึกกำลังกรุงเทพธุรกิจ หาทางออกปัญหาพลังงาน จัด “Green Energy Forum : พลังงานสีเขียว ดุลยภาพสู่ความยั่งยืน”
TNN : Technologymedia News 12/24/2012


บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จับมือหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จัดสัมมนา “Green Energy Forum : พลังงานสีเขียว ดุลยภาพสู่ความยั่งยืน” เพื่อผลักดันและหาทางออกร่วมกันให้การแก้ปัญหาวิกฤติพลังงาน ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

ดวงกมล โชตะนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การขาดแคลนพลังงานยังเป็นปัญหาสำคัญของโลกและของประเทศไทย ซึ่งการนำพลังงานสีเขียว (Green energy) มาเป็นพลังงานทดแทนถือเป็นอีกหนึ่งความพยายามจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อทางออกของปัญหาดังกล่าว โดยในประเทศไทยเองได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทน (พ.ศ.2551-2565) กำหนดให้พลังงานสีเขียวต้องมีสัดส่วนการใช้อยู่ที่ 20% ทว่าที่ผ่านมาการพัฒนาพลังงานสีเขียวยังขาดแนวทาง และทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน อีกทั้งภาคประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับ พลังงานสีเขียว

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า ในฐานะที่ ปตท. เป็นองค์กรพลังงานของชาติ ซึ่งมีภารกิจหลักในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันก็ต้องร่วมสร้างสมดุลระหว่างภาคธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โรดแม็พของ ปตท. ต่อจากนี้ จึงได้ก้าวสู่การเป็น Green Company โดยเพิ่มสัดส่วนของผลิตภัณฑ์กรีนที่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จึงร่วมมือกันจัดสัมมนา “Green Energy Forum : พลังงานสีเขียว ดุลยภาพสู่ความยั่งยืน” เพื่อสร้างการตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของพลังงานสีเขียวที่มีต่อการพัฒนาประเทศ โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ “พลังงานสีเขียว ดุลยภาพสู่ความยั่งยืน”

ตามด้วยการเปิดเวทีเสวนา “โรดแม็พ พลังงานไทยสู่พลังงานสีเขียว” โดยวิทยากรล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ได้แก่ นที ทับมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับช่วงบ่าย เป็นเวทีเสวนาที่น่าสนใจไม่แพ้กัน กับหัวข้อ “โอกาส ศักยภาพธุรกิจ Green Energy” ซึ่งวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้แก่ พิชัย ถิ่นสันติสุข ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประวิทย์ ประกฤตศรี กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียน บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด นายนพพร ศุภพิพัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด และ นายวิจิตร แตงน้อย รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

“เราคาดหวังว่าเวทีนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและหาทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหาวิกฤติพลังงาน ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของพลังงาน สีเขียว ซึ่งถือเป็นภารกิจหนึ่งของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจในการขับเคลื่อนสังคมไทย” ดวงกมล กล่าว

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved