» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ทีมพีบีอาร์ยู แอร์เรียล มิชชั่น จากมรภ.เพชรบุรี ชนะการแข่งขันหุ่นยนต์บินอัตโนมัติ
TNN : Technologymedia News 5/7/2013


            นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นในการแข่งขันหุ่นยนต์บินอัตโนมัติที่พวกเขาสร้างขึ้น โดยพีบีอาร์ยู แอร์เรียล มิชชั่น ทีม (PBRU AERIAL MISSION TEAM) จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ชนะการแข่งขันหุ่นยนต์บินอัตโนมัติชิงแชมป์ประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “ภารกิจท้าทายวิศวกรรมอากาศยาน”  ทีมชนะเลิศได้รับรางวัลเงินสด จำนวน 100,000 บาท และถ้วยรางวัลเกียรติยศจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง  ผู้บัญชาการทหารอากาศ

            การแข่งขันหุ่นยนต์บินอัตโนมัติชิงแชมป์ประเทศไทย จัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กองทัพอากาศ สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเพื่อให้พวกเขาศึกษาและค้นคว้าข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ การพัฒนาเครื่องบินและอากาศยานอัตโนมัติ“ การแข่งขันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิต นักศึกษาไทย เพื่อก้าวเข้าสู่วิศวกรรมอากาศยานขั้นสูงต่อไป นอกจากนี้ ทางคณะผู้จัดการแข่งขันยังต้องการสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาเหล่านี้พัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับหุ่นยนต์บินไร้คนขับเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่อากาศยานไร้คนขับต่อไป

            นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศต่างได้รับประโยชน์ทั้งในด้านความสนุกสนานและการมีโอกาสปฏิบัติจริง  การแข่งขันหุ่นยนต์บินช่วยพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมพวกเขาสำหรับการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต

            “เราเชื่อว่าศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์ทางด้านหุ่นยนต์จะนำมาซึ่งความแตกต่างแก่ประเทศไทย  และเมื่อผสมผสานกับนวัตกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เข้าแข่งขัน   ทุกทีม  จึงเป็นพลังอันนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เราได้เห็นจากการแข่งขันในครั้งนี้” รองศาสตราจารย์ ดร.ภูดิส ลักษณะเจริญ ประธานจัดการแข่งขัน เลขานุการสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย และหัวหน้าวิจัยสาขา Dynamics and Robotics แห่งศูนย์วิจัยวิศวกรรมคำนวณและทดสอบขั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าว

            การแข่งขันท้าทายบรรดานิสิต นักศึกษาไทยในการสร้างหุ่นยนต์บินไร้คนขับซึ่งจะเข้าร่วมการแข่งขันภายในระยะเวลา 8 นาที โดยบริษัทซีเกทฯ ได้สนับสนุนเงินทุนสำหรับจัดการแข่งขันและเป็นเงินรางวัลรวม1,700,000 บาท ให้แก่ทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2   ขณะที่กองทัพอากาศมอบรางวัลสุดพิเศษคือ ถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมกับนำทีมที่ได้รับรางวัลเยี่ยมศึกษาดูงาน เครื่องบินรบที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ณ ฐานบินของกองทัพอากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อต่อยอดความคิดต่อไป

            ในการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะต้องพัฒนาหุ่นยนต์จำนวน 2 ประเภทคือหุ่นยนต์บินอัตโนมัติ จำนวน 1 ตัวและหุ่นยนต์บินบังคับด้วยมือ จำนวน 1 ตัว โดยหุ่นยนต์บินอัตโนมัติจะเข้าแข่งขันในสนามเปิดโล่ง ภายนอกอาคาร ส่วนหุ่นยนต์บินบังคับด้วยมือจะเข้าแข่งขันในสนามแข่งขันภายในอาคาร   หุ่นยนต์บินอัตโนมัติจะต้องบรรทุกลูกกอล์ฟ จำนวน 1 ลูกก่อนออกจากจุดเริ่มต้น และต้องนำลูกกอล์ฟไปปล่อยในบริเวณที่กำหนดและบินไปยังจุดลงจอดที่กำหนด สำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์บินบังคับด้วยมือ  ผู้บังคับหุ่นยนต์บินแบบบังคับด้วยมือจะต้องควบคุมหุ่นยนต์อยู่ในห้องควบคุม (Manual Control Room) โดยจะทำการควบคุมระยะไกล ซึ่งผู้ควบคุมสามารถมองเห็นสนามได้จากทางจอควบคุมของทีมเท่านั้น และบังคับหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ผ่านอุปสรรคต่างๆ  เมื่อหุ่นยนต์บินบังคับด้วยมือเข้าถึงเส้นชัย จะต้องทำการเจาะลูกโป่งให้แตก โดยใช้เข็มเจาะเท่านั้น เพื่อหยุดเวลาการแข่งขันของทีมตนเอง การแข่งขันนี้เป็นการทดสอบความสามารถของผู้เข้าแข่งขันในการสร้างหุ่นยนต์ซึ่งสามารถบินได้โดยอัตโนมัติ โดยใช้ระบบการนำร่องแบบดาวเทียมหรือเทคโนโลยี  แมชชีน วิชั่น(machine vision)

             มร.เจฟฟรี่ ไนการ์ด รองประธานและผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการประเทศไทยและปีนัง บริษัทซีเกท เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จำกัด  กล่าวว่า ผู้เข้าแข่งขันใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือแม้กระทั่งหลายเดือนในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาหุ่นยนต์บินของพวกเขา  นอกจากประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น พวกเขายังได้ฝึกฝนการทำงานร่วมกันเป็นทีม  นอกจากความมั่นใจในตนเอง พวกเขายังได้มีโอกาสทดลองแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม  การแข่งขันนี้ยังดึงดูดความสนใจของเยาวชนไทยในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์

            “ทางบริษัทซีเกทรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการอันสร้างสรรค์ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย  การที่มีนิสิต นักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมการแข่งขันนี้แสดงให้เห็นความสำเร็จของโครงการ และทำให้เรามีความยินดีที่จะสนับสนุนการแข่งขันในปีต่อไปเนื่องจากซีเกทมุ่งเน้นในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของเยาวชน ในขณะที่โน้มน้าวให้พวกเขาทุ่มเทความรู้ความสามารถเพื่อความสำเร็จในอนาคต”  มร.ไนการ์ด กล่าวเสริม

            วชิรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ หัวหน้าทีมบีอาร์ยู แอร์เรียล มิชชั่น ทีม (PBRU AERIAL MISSION TEAM) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งชนะการแข่งขันหุ่นยนต์บินอัตโนมัติชิงแชมป์ประเทศไทย กล่าวถึง เทคนิคในการพัฒนาหุ่นยนต์บินทั้งแบบอัตโนมัติและแบบบังคับด้วยมือว่า ในการพัฒนาหุ่นยนต์บินแบบอัตโนมัติ  มีภารกิจคือบินไปทิ้งลูกกอล์ฟในบริเวณที่กำหนด แล้วลงจอดในบริเวณที่กำหนดโดยอัตโนมัติ (ไร้คนควบคุม)  ดังนั้น ทางทีมจึงต้องเน้นหนักในการออกแบบตัวเครื่องบิน ให้สามารถทำภารกิจต่าง ๆ ตามกติกาที่กำหนด พัฒนาตัวบอร์ด คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ การกำหนดระบบการทำงาน การปรับค่าการต้านทานกระแสลม รวมทั้งการกำหนดพิกัดของจีพีเอส
ส่วนการพัฒนาหุ่นยนต์บินแบบบังคับด้วยมือ มีภารกิจคือบังคับหุ่นยนต์บินแบบบังคับด้วยมือจะต้องทำการควบคุมระยะไกล ซึ่งผู้ควบคุมสามารถมองเห็นสนามได้จากทางจอควบคุมของทีมเท่านั้น และบังคับหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ผ่านอุปสรรคต่างๆ  เมื่อหุ่นยนต์บินบังคับด้วยมือเข้าถึงเส้นชัย จะต้องทำการเจาะลูกโป่งให้แตก โดยใช้เข็มเจาะเท่านั้น เพื่อหยุดเวลาการแข่งขันของทีมตนเอง การออกแบบเครื่องบินเพื่อเข้าแข่งขันจะต้องครอบคลุมการทำงานของใบพัดทั้ง 4 ใบ ถ้าด้านใดด้านหนึ่งหยุดการทำงานก็จะทำให้เสียการทรงตัวได้   ทางทีมใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อสร้างหุ่นยนต์บินแบบบังคับด้วยมือ โดยมีการออกแบบและผลิตเองทั้งหมด เพื่อความคล่องตัวของเครื่องบินและให้ได้สเปคตามที่ต้องการ

            ทั้งนี้ ทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขัน ทำให้สมาชิกในทีมมีโอกาสได้พบปะกลุ่มคนที่สนใจการพัฒนาเครื่องบิน ได้แลกเปลี่ยนความรู้และกระบวนการพัฒนาหุ่นยนต์บินที่แตกต่างกัน  นอกจากนั้น ยังได้เรียนรู้ทักษะในการทำงานเป็นทีมเนื่องจากการสร้างหุ่นยนต์บินต้องใช้ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลาย ๆ ด้านมารวมกัน โดยมีการร่วมกันวางแผนงานและมีการแบ่งหน้าที่กันตามความถนัดของแต่ละคน  การแข่งขันนี้ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาสนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำมาพัฒนาหุ่นยนต์บินของพวกเราให้มีศักยภาพสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป

            วชิรวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า  ทางทีมมีเป้าหมายเพิ่มความเสถียรของหุ่นยนต์บิน  ตลอดจนปรับปรุงเครื่องบินให้มี
ความต้านทานสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดียิ่งขึ้น

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved