» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กนอ. มั่นใจปี’ 57 SME โตกว่า 30% เผย 3 พื้นที่เป้าหมายตั้งนิคมฯ เพื่อรายย่อยพร้อมชู 3 มาตรการช่วย SME อย่างบูรณาการ
TNN : Technologymedia News 5/27/2013


               การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  คาดการณ์ปี’57 กลุ่มอุตสาหกรรม SME โต กว่า 20-30% พร้อมเผย 3 พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ พื้นที่เขตภาคกลาง เขตภาคเหนือ และเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมตั้งนิคม SME   เพื่อ พัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ SME ด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งระบบบริหารจัดการครบวงจรให้สมบูรณ์แบบ เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการได้อย่างยั่งยืน คาดว่าทั้ง 3 นิคม SME รองรับผู้ประกอบการได้กว่า 1,500 ราย

                วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.)  กล่าวว่า ในปัจจุบันการดำเนินงานของอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME ) มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าปี’57 จะมีสัดส่วนการเติบโตกว่า 20-30% เนื่องจากนโยบายและมาตรการการส่งเสริมของภาครัฐอย่างบูรณาการ ประกอบกับเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินทุนไม่สูง การบริหารจัดการไม่ซับซ้อน เมื่อเทียบกับกิจการขนาดใหญ่ ส่งผลให้ SME มีความคล่องตัวในดำเนินธุรกิจการบริหารธุรกิจและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ อุตสาหกรรม SME ถือเป็นกลไกสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งมีผู้ประกอบการ SME เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มีสัดส่วนเป็น 99.8% ของจำนวนวิสาหกิจทั้งประเทศ มีมูลค่า GDP ของ SME  ปีพ.ศ.2555  ประมาณ3.12 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อมูลค่า GDP รวมของประเทศ ร้อยละ 37.1 และคาดว่าในปีพ.ศ.2556 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 5.1 % โดยปัจจุบัน ประเทศไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมกว่า 2,700,000 รา

               วิฑูรย์
กล่าวต่อว่า กนอ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่จะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ จึงมีมติให้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม SME เพื่อสร้างกลไกการตลาดที่เหมาะสมในการดูแล SME ให้สมบูรณ์แบบด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งระบบบริหารจัดการครบวงจร อีกทั้ง ยังมีบทบาทสำคัญในการลดการกระจุกตัวการจ้างงานในเขตกรุงเทพฯ ไปสู่การกระจายรายได้ที่ดีมากขึ้น  เพื่อให้นิคมอุตสาหกรรม SME เป็นฐานการผลิตที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการได้อย่างยั่งยืน  ใน 3 พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ พื้นที่เขตภาคกลาง เขตภาคเหนือ และเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                

               สำหรับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม SME ในประเทศไทยแบ่งเป็น 3 กิจการสำคัญ คือ 1.กิจการการผลิต (Production Sector) 23 สาขา ครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม (Agricultural Processing) ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) และเหมืองแร่ (Mining)  2. กิจการบริการ (Service Sector) จำนวน 15 สาขา   และ 3.กิจการค้าส่งและค้าปลีก (Wholesale & Retail Sector) จำนวน 1 สาขา

               อย่างไรก็ตาม ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม SME กนอ. ได้กำหนดมาตรการ 3 ข้อ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME  สนใจในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม SME มากขึ้น ได้แก่  1.สนับสนุนการก่อสร้างศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) พื้นที่ประมาณ 500 ตารางเมตร ในวงเงินไม่เกิน 10  ล้านบาท  2.ยกเว้นค่ากำกับบริการ 2 ปี โดยให้ชำระในปีที่ 5 เป็นต้นไปและ3.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โครงการทั้งในและต่างประเทศ 

                ทั้งนี้ ได้มีประกาศเชิญชวนภาคเอกชนที่สนใจเสนอพื้นที่เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมSME  ในรูปแบบร่วมดำเนินงานกับ กนอ. ผู้สนใจสามารถยื่นแบบคำขอเสนอพื้นที่เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมได้ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 31 พฤษภาคม 2556  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิเคราะห์นโยบายและแผน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขที่ 618 ถนนนิคมมักกะสัน  แขวงมักกะสัน  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0-2253-0561 ต่อ 3305 หรือเข้าไปที่ www.ieat.go.th

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

    เดลต้านำเสนอดาต้าเซ็นเตอร์ยุค IoT ภายในงาน Data Center Solution Day 2019 Thailand 9/9/2562

    ครม.เศรษฐกิจ คลอดแพคเกจ 7 ด้าน เร่งรัดการลงทุน 9/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved