» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กฟน. มอบตราสัญลักษณ์แก่ 23 อาคาร ที่ผ่านรอบแรก ลุ้นต่อรอบชิง “สุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน” ปลายปีนี้
TNN : Technologymedia News 6/6/2013การไฟฟ้านครหลวง

               การไฟฟ้านครหลวง ประกาศผลอาคารที่ผ่านมาตรฐาน “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” รอบแรกจำนวน 23 อาคาร พร้อมมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” ก่อนที่จะลุ้นต่ออีกครั้งในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ยกระดับเป็น “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่น” รับรางวัลมูลค่ารวม 5 ล้านบาท ในช่วงปลายปี 2556

                อาทร สินสวัสดิ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
ในฐานะประธานในพิธีมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการประหยัดพลังงานในผู้ประกอบการอาคารและภาคอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้น การไฟฟ้านครหลวง จึงได้จัดทำ โครงการ “ส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร” หรือ MEA Energy Saving Building ประกวดสุดยอดอาคารประหยัดพลังงานในเขตจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง โดยในปี พ.ศ. 2556 ถือเป็นปีแรกในการดำเนินโครงการ ซึ่งได้มีการจัดการประกวดใน 2 ประเภทอาคารนำร่อง ได้แก่ อาคารโรงพยาบาล และอาคารเพื่อการค้าปลีกค้าส่ง (ไฮเปอร์มาร์เก็ต)

               จากการเปิดรับสมัครอาคารเพื่อการประกวดในโครงการดังกล่าว พบว่า มีอาคารทั้งสองประเภทให้ความสนใจสมัครเข้าประกวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 52 อาคาร ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ ได้ดำเนินการประเมินผลและคัดเลือกอาคารที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยจะต้องเป็นอาคารที่มีนโยบาย แผนงาน และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ตลอดจนมีผลการประหยัดในระดับผ่านเกณฑ์การใช้พลังงาน ตามค่าดัชนีการใช้พลังงานของ กฟน. ( MEA Index) ซึ่งเป็นอัตราส่วนของปริมาณการใช้พลังงานจริงของอาคารกับปริมาณการใช้พลังงานที่ควรจะเป็นของแต่ละอาคาร

               จากการประเมินพบว่ามีอาคารที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรอบแรก จำนวน 23 อาคาร เพื่อรับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” เพื่อรับรองมาตรฐานและประกาศเกียรติคุณให้แก่อาคารแห่งการอนุรักษ์พลังงานจากการไฟฟ้านครหลวง โดยแบ่งออกเป็นอาคารประเภท ต่าง ๆ ดังนี้
อาคารโรงพยาบาล จำนวน 7 อาคาร แบ่งออกเป็น

อาคารเพื่อการค้าปลีกค้าส่ง (ไฮเปอร์มาร์เก็ต) จำนวน 16 อาคาร แบ่งออกเป็น

  • กลุ่มอาคารของ บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซีสเทม จํากัด (เทสโก้ โลตัส) จำนวน 10 อาคาร ประกอบด้วย เทสโก้ โลตัส สาขาแจ้งวัฒนะ, ซิตี้ปาร์ค บางพลี, ซีคอนสแควร์, บางแค, พระราม 2, พระราม 4, มีนบุรี, เมอร์รี่คิงส์ ปิ่นเกล้า, วังหิน และสาขาสุขาภิบาล3
  • กลุ่มอาคารของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 อาคาร ประกอบด้วยบิ๊กซี สาขาติวานนท์, สุขาภิบาล 3 และสาขาสำโรง 2
  • กลุ่มอาคารของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 อาคาร ประกอบด้วยแม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ, ศรีนครินทร์ และสาขาสาทร

               โดยทั้ง 23 อาคารที่ได้รับรางวัลในระดับที่ 1 นอกจากได้รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” แล้ว ยังต้องเข้าไปประกวดต่อในระดับที่ 2 เพื่อค้นหาสุดยอดอาคารประหยัดพลังงานกับ กฟน. โดยอาคารที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น” และอาคารที่มีผลงานดีเด่นสูงสุดในแต่ละประเภทอาคารจะได้รับเงินรางวัลประเภทอาคารละ 2 ล้านบาท ลำดับรองลงมาประเภทอาคารละ 5 แสนบาท รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 5 ล้านบาท ซึ่งจะมีการประเมินและประกาศผลรางวัล “ กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น” อีกครั้งในช่วงปลายปี 2556

               “โครงการส่งเสริมปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร กฟน. จัดทำขึ้นเพื่อแสดงเจตจำนงว่า แม้การไฟฟ้านครหลวง จะเป็นองค์กรที่ขายไฟฟ้า แต่ยังสนับสนุนให้ประหยัดไฟฟ้า เพื่อผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับท่านเจ้าของอาคารเอง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการส่งเสริมการปรับปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร จะช่วยส่งเสริมให้เจ้าของอาคารเกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคาร จะถูกเผยแพร่ไปยังสายตานานาประเทศ และได้รับการพัฒนาสู่สากลต่อไปในอนาคต” อาทร กล่าวสรุปTags : การไฟฟ้านครหลวง • กฟน. • อาคารประหยัดพลังงาน • MEA Energy Saving Building • โรงพยาบาล • เกษมราษฎร์ • รัตนาธิเบศร์ • โรงพยาบาลพญาไท • โรงพยาบาลนครธน • โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี • โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี • ไฮเปอร์มาร์เก็ต • เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซีสเทม • เทสโก้ โลตัส • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ • สยามแม็คโคร • แม็คโคร  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved