» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

มาบตาพุด ปลุกจิตสำนึกทุกภาคส่วน เพิ่มพื้นที่สีเขียวสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
TNN : Technologymedia News 6/21/2013Home Builder Robot Contest 2013

ภาพข่าว : ผอ.ประทีป, คุณบวร, คุณวราวุธ, คุณกัญจน์ ฯลฯ 

               เมื่อเร็วๆ นี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เทศบาลเมืองมาบตาพุด  เทศบาลตำบลบ้านฉาง ประชาชนเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 38 ชุมชน ประชาชนเขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง 14 ชุมชน และผู้ประกอบการทั้ง 5 นิคมฯ ในกลุ่มพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์  ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในโครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ณ บริเวณถนนสาย 363 ตั้งแต่สี่แยกเนินสำลี จนถึงทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง จำนวน 1,400 ต้น  ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มทัศนียภาพ บริเวณถนนทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดให้ดูร่มรื่น สวยงาม สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
โดยได้รับเกียรติจาก  วราวุธ  ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่  เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการให้ความสนใจพร้อมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทั้งหมด 36 บริษัท

                ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า การจัดโครงการ “อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”   ครั้งนี้เป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มทัศนียภาพที่สวยงาม โดยการปลูกต้นชงโค จำนวน 1,400 ต้น ความสูงประมาณ 1.5 เมตร รวมระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ซึ่งจะช่วยดูดซับคาร์บอนไดไซด์ได้ถึง 32 ตัน/ปี   อันจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชาวระยอง และปรับทัศนียภาพบริเวณทางเข้านิคมฯให้ร่มรื่น สวยงาม บริเวณเกาะกลางถนนสาย 363 ตั้งแต่สี่แยกเนินสำลี จนถึงทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  ซึ่งเป็นความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เป็นพื้นที่สีเขียว  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นความตั้งใจของสมาคมเพื่อนชุมชนในการจัดโครงการปลูกต้นไม้ ซึ่งร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เทศบาลเมืองมาบตาพุด  เทศบาลตำบลบ้านฉาง  ประชาชนเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 38 ชุมชน  ประชาชนเขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง 14 ชุมชน ชมรมผู้ประกอบการทั้ง 5 นิคมฯในพื้นที่กลุ่มนิคมฯมาบตาพุดคอมเพล็กซ์  ได้แก่ นิคมฯมาบตาพุด นิคมฯเอเชีย นิคมฯ     เหมราชตะวันออก  นิคมฯผาแดง และนิคมฯอาร์ไอแอล  และกลุ่มช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน (Emergency Mutual Aids Group  : EMAG)  ชมรมผู้ประกอบการมาบตาพุด (Plant Manager Clup : PMC ) เพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

               โครงการดังกล่าว มีองค์กรที่เป็นผู้ดูแลหลักคือสมาคมเพื่อนชุนชน  ซึ่งเป็นสมาคมที่กำเนิดขึ้นโดยกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง มีเจตนารมณ์ตามแนวคิด “บ้านเราน่าอยู่ สังคมยั่งยืน” อันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ “ปฏิบัติการโรงงานสีเขียว” (Green Operation) เพื่อยกระดับมาตรฐานพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้สามารอยู่ร่วมกับชุมชน พร้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน   อีกทั้งสอดรับกับนโยบาย กนอ. ในการก้าวสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Industrial Townโดยมีแผนในการดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโต แข็งแรง และสวยงาม เพื่อที่จะเป็นต้นแบบที่ดีจากการมีส่วนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อีกด้วย  

รายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ “อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” จำนวน 36 บริษัท ดังนี้ 

ลำดับที่

บริษัท

1

บจก. กรุงเทพซินธิติกส์

2

บจก. แอร์ลิควิด (ประเทศไทย)

3

บมจ. ลินเด้ (ประเทศไทย)  

4

บจก.  ลินเด้ไฮโค

5

บจก. เหล็กสยามยามาโตะ

6

บมจ. วีนิไทย

7

บจก. อดิตยาเบอล่าเคมิคอลล์

8

บจก. ไทย อีทอกซีเลท

9

บจก. บีเอสทีอิลาสโตเมอร์ส

10

บมจ. ผาแดงอินดัสทรี

11

บมจ. บางกอกอินดัสทรีเตรียลแก๊ส

12

บจก. ไทยโอลีโอเคมี

13

บจก. โฟลว์เซิร์ฟ (ประเทศไทย)

14

บจก. อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท

15

บมจ. สยามแผ่นเหล็กวิลาส

16

บจก. อิโดรามาโพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์

17

บจก. ชิน-เอทชุซิลิโคนส์

18

บจก. เอ็ม ไอ จีโปรดักชั่น

19

บจก. โนวา สตีล

20

บจก. ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์

21

บจก. เอช ซี สตาร์ค

22

บจก. เซออน เคมีคอลล์ (ประเทศไทย)

23

บจก. ไทย เทค แซฟไฟร์ จำกัด

24

บจก. บางกอกโคเจนเนอเรชั่น

25

บจก. อินโดรามาปิโตรเคมี

26

บจก. โอเอสซีสยามซิลิกา

27

บจก. สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย)

28

บจก. ไทยโพลีอะซีทัล

29

บจก. ไทยโพลีคาร์บอเนต

30

บจก. อิวอนิก ยูไนเต็ดซิลิกาสยาม

31

บจก. สยามยูไนเต็ลสตีล (1995)

32

บจก.โซลเวย์ เพอรอกซิไทย

33

บจก. โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอวิส จำกัด

34

บจก. วนชัย เคมี อินดัสทรีส์ จำกัด

35

บจก.สยามทรีดีเวลลอปเม้นต์

36

บจก. ทิมา คอนสตรัคชั่นแอนด์ซัพพลายTags : กนอ. • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • นิคมอุตสาหกรรม • อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ • ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม • โรงงานสีเขียว • Eco Industrial Town  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

    เดลต้านำเสนอดาต้าเซ็นเตอร์ยุค IoT ภายในงาน Data Center Solution Day 2019 Thailand 9/9/2562

    ครม.เศรษฐกิจ คลอดแพคเกจ 7 ด้าน เร่งรัดการลงทุน 9/9/2562

    สวทช. จัดงาน THAILAND TECH SHOW 2019 โชว์งานวิจัย 234 ผลงาน พร้อมจัดพิชชิ่ง 11 ผลงานเด่นปี’62  6/9/2562

    เตรียมจัดใหญ่ “แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019” มหกรรมด้านนวัตกรรมเพื่ออุตฯ การพิมพ์ – แพคเกจจิ้ง ใหญ่สุดของเอเชีย  5/9/2562

    ซัมซุง ร่วมกับ บีโอไอ จัดงาน “Samsung Electronics Sourcing Fair in Southeast Asia”  5/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved