» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 ณ จังหวัดเชียงใหม่ คาดมีนักวิชาการต่างชาติจากทั่วโลก เข้าร่วมประมาณ 2,000 คน
TNN : Technologymedia News 7/9/2013

                เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมเทคโนโลยีด้านอ้อยระหว่างประเทศ (ISSCT) ได้จัดงานประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ ๒๘ (XXVIII ISSCT Congress)   ณ เมืองเซาเปาโล สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ซึ่งงานดังกล่าวเป็นการรวมตัวกันของผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล และสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันจัดแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอ้อยและน้ำตาล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 2,000  คน จากนานาประเทศทั่วโลก   
          

                โดยกำหนดการประชุม เริ่มจาก Pre – congress การศึกษาดูงานเยี่ยมชมสถาบันวิจัยด้านพืช และเยี่ยมชมพื้นที่อุตสาหกรรมการเกษตร การจัดการไร่อ้อย ณ เมืองเซาเปาโล    Congress เป็นการประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ประกอบด้วยการนำเสนอผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาล จำนวน 198 เรื่อง และโปสเตอร์อีก136 เรื่อง ของประเทศต่าง ๆ ในโลก การประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลครั้งนี้ ซึ่งแบ่งการนำเสนอผลงานเป็น 5 สาขา ประกอบด้วย การเกษตร (Agriculture) ชีววิทยา (Biology) กระบวนการผลิต (Factory) ผลพลอยได้ (Co-product) และการจัดการ (Management) อีกทั้งยังมีการจัดแสดงเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล    

                ในด้านที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและผลพลอยได้ จะมีทั้งงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาล โดยการพัฒนาการหีบสกัด การตกตะกอน การต้มเคี่ยวน้ำตาล และการลดการสูญเสีย เป็นต้น รวมถึงการผลิตชีวพลังงาน เช่น การผลิตไบโอเอทานอลจากน้ำอ้อย โมลาส และชีวมวลลิกโนเซลลูโลส รวมถึงการนำชีวมวลมาใช้ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นแนวโน้มทางด้านพลังงานที่สำคัญในอุตสาหกรรมน้ำตาลในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การศึกษาทางด้าน Carbon Footprint ของน้ำตาลจากอ้อย เป็นต้น

                Post – congress การศึกษาดูงานพบผู้ประกอบการ โรงงานผลิตเครื่องจักรกล และเยี่ยมชมอุตสาหกรรมที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น การเยี่ยมชมบริษัท Amyris (Amyris Inc. เมือง Brotas) ซึ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต Farnesene จากน้ำตาลทราย โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพการตัดต่อพันธุกรรมจุลินทรีย์ โดย Farnesene เป็นผลิตภัณฑ์ตั้งต้น เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากมายตั้งแต่ น้ำหอม เครื่องสำอาง จนกระทั่งการผลิตเป็นเชื้อเพลิงดีเซล  

                จากการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  กิตติ ชุณหวงศ์ นายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลทรายและชีวพลังงานไทย สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                ในนามของประเทศไทยได้ไปเสนอตัวแข่งขันเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ  ครั้งที่29  (XXIX ISSCT Congress) และประสบความสำเร็จโดยได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวในปี 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีนักวิชาการต่างชาติจากทั่วโลก เข้าร่วมประมาณ 2,000  คน  เพื่อเป็นการกระตุ้นอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล นักวิชาการ นักวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันนำเสนอความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของงานวิจัยของประเทศ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายการวิจัยของประเทศตลอดจนทำให้เกิดวิสัยทัศน์ใหม่ๆ และเกิดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยอย่างยั่งยืนTags : สมาคมเทคโนโลยีด้านอ้อยระหว่างประเทศ • ประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาล • ISSCT Congress • งานวิจัยและพัฒนา • ชีวพลังงาน • ไบโอเอทานอล • โมลาส • ชีวมวลลิกโนเซลลูโลส • สิ่งแวดล้อม • Carbon Footprint • กิตติ ชุณหวงศ์ • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ • สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลทรายและชีวพลังงานไทย • สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved