» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จัดโครงการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ หุ่นยนต์สร้างบ้าน “MANA” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 90,000 บาท
TNN : Technologymedia News 7/19/2013


                สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จัดโครงการประกวดออกแบบสัญลักษณ์หุ่นยนต์สร้างบ้าน ภายใต้ชื่อ “MANA” เพื่อให้เป็นต้นแบบหุ่นยนต์สร้างบ้านตัวแรกของวงการธุรกิจรับสร้างบ้าน   ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้แทนแรงงานก่อสร้าง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจได้จริง เป็นที่รู้จักในระดับสากล ชิงเงินรางวัลมูลค่า 90,000 บาท  

                ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน  กล่าวว่า จากความสำเร็จการจัดโครงการประกวดหุ่นยนต์สร้างบ้าน Home Builder Robot Contest 2013 และการจัดประกวดโครงการตั้งชื่อหุ่นยนต์สร้างบ้าน ซึ่งมีกลุ่มนิสิตนักศึกษาจากหลายๆ สถาบัน รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้มีความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของโครงการดังกล่าว จึงได้จัดโครงการประกวดออกแบบสัญลักษณ์หุ่นยนต์สร้างบ้านที่มีชื่อเรียกว่า “MANA” อ่านออกเสียงว่า “มาน่า” ที่จะใช้เป็นสัญลักษณ์ของหุ่นยนต์สร้างบ้านที่จะถูกพัฒนาขึ้นและเป็นต้นแบบหุ่นยนต์สร้างบ้านตัวแรกของวงการธุรกิจรับสร้างบ้านในอนาคตต่อไป โดยเป็นหุ่นยนต์ที่ทำงานอัตโนมัติสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจได้จริง และสามารถทำงานแทนแรงงานก่อสร้างในธุรกิจรับสร้างบ้าน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ผู้นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง “ตราช้าง” ,โฮมบายเออร์ กรุ๊ป และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

                โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและโปรโมทชื่อของหุ่นยนต์สร้างบ้านของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านให้เป็นที่รับรู้ได้ในระดับสากล เพื่อต่อยอดและสนับสนุนโครงการประกวดหุ่นยนต์รับสร้างบ้าน Home Builder Robot Contest 2013 ตลอดจนเป็นการสร้างพื้นฐานของการจัดการแข่งขันเพื่อพัฒนาสู่การแข่งขันในระดับอาเซียนต่อไปในอนาคต นอกจากนี้สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านต้องการให้ประชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหุ่นยนต์สร้างบ้านตัวแรกของวงการธุรกิจรับสร้าง และได้มีเวทีแสดงความรู้ ความสามารถ

                 สำหรับกติกาและเงื่อนไขสำหรับผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ได้แก่ บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา ระบุชื่อและประวัติของผู้แข่งขันโดยละเอียด ระยะเวลาในการดำเนินโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2556 และประกาศผลผู้ชนะเลิศในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 และมอบรางวัลในงาน Home Builder Expo 2013  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-25 ส.ค. ศกนี้  ณ ห้องเพลนารี่ ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

                สำหรับชื่อหุ่นยนต์ “MANA”  มีแนวคิดที่มาและความหมาย คือ  ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ใช้หุ่นยนต์สร้างบ้านเปรียบเสมือนผู้มี “MANA” หรือเวทมนต์ที่ช่วยทุ่นแรงสร้างสรรค์บ้านได้ตรงตามความต้องการและรวดเร็ว สร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจ “MANA” เป็นภาษาสากลสื่อความหมายถึงเวทมนต์หรือพลังเหนือธรรมชาติ บุคคลที่สามารถใช้ “MANA” จะเหมือนมีสิทธิพิเศษเหนือบุคคลอื่น ดุจมีเครื่องผ่อนแรงช่วยทำงานแทนคน สามารถทำงานที่บุคคลธรรมดาอาจจะไม่สามารถทำได้ ยกของที่หนักเกินแรงมนุษย์ สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ด้วยเวลาอันรวดเร็ว

                อนึ่ง การออกเสียงจะคล้ายกับคำไทยที่แปลว่าความพยายาม อันเป็นคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของบุคลากรที่ทำงานปลูกสร้างบ้าน ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การตัดสินของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องอธิบายรายละเอียดถึงแนวคิด ความหมายของการออกแบบสัญลักษณ์ ที่มาของการออกแบบที่นำเสนอ ที่สอดคล้องกับแนวคิดและความหมายของหุ่นยนต์ “MANA” พร้อมกับให้คำอธิบายของการออกแบบสัญลักษณ์หุ่นยนต์สร้างบ้านได้อย่างชัดเจน โดดเด่น และสมเหตุสมผล

                 นอกจากนี้การออกแบบจะต้องสอดคล้องกับโลโก้ของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน โดยหุ่นยนต์ “MANA” จะ เป็นหุ่นยนต์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ ที่นำมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจได้จริง ซึ่งจะได้มาจากการจัดแข่งขันหุ่นยนต์ตัวจริง ขึ้นเป็นปีแรก หุ่นยนต์ดังกล่าวถูกตั้งโจทย์ให้สามารถทดแทนแรงงานก่อสร้าง สามารถยกของหนักได้ เช่น ถุงปูน ถังใส่ทราย ถังใส่หิน เป็นต้น อย่างไรก็ตามในปีต่อๆ ไปก็จะมีการพัฒนาให้มีความสามารถเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสร้างบ้านที่ทันสมัย และนำไปสู่การพัฒนาการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป

                ทั้งนี้รางวัลสำหรับโครงการประกวดมีจำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 90,000 บาท โดยแบ่งเป็น รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ๆละ  50,000 บาท  พร้อมประกาศเกียรติคุณจากสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และ รางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัล ๆละ  20,000 บาท อย่างไรก็ดีสำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานการออกแบบสัญลักษณ์หุ่นยนต์สร้างบ้าน ได้ที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 ลาดพร้าว กทม. 10230 และดูรายละเอียดโครงการประกวดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน www.hba-th.org และ http://www.facebook.com/homebuilderclub, https://www.facebook.com/HomeBuilderRobotContest  โทร. 02-570-0153, 02-940-2744 โทรสาร 02-570-0154 และที่บริษัท พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค จำกัด โทร.02-937-4518-9 ผู้ประสานงานโครงการTags : สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน • หุ่นยนต์สร้างบ้าน • MANA • ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง • ตราช้าง • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved