» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สกว.ชื่นชมโครงการ“อากาศยานไร้นักบิน” พร้อมหนุนโครงการวิจัยต่อเนื่อง
TNN : Technologymedia News 8/26/2013

                ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานการประชุมปิดโครงการและการจัดการต่อผลงานโครงการ “การวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้นักบิน” ณ ห้องประชุม สกว. โดยมี พล.ท.หญิงพงษ์รุจี ศิริวัฒนะ ผู้บริหารกลุ่มโครงการวิจัย นำเสนอผลการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้นักบิน และ พล.ต.จักราวุธ โสมภีร์ ห้วหน้าโครงการวิจัย นำเสนอผลการวิจัยโครงการประเมินผลต้นแบบระบบอากาศยานไร้นักบิน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.)  สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.) และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (มหาชน) (สทป.) เข้าร่วมประชุมด้วย

                พล.ท.หญิงพงษ์รุจิ ศิริวัฒนะ ผู้บริหารกลุ่มโครงการวิจัย กล่าวว่า โครงการวิจัยนี้ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี วงเงินงบประมาณรวม 102.04 ล้านบาท ประกอบด้วย สกว. 81.04 ล้านบาท และ วท.กห. 21 ล้านบาท โดยผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยดีและได้ต้นแบบอากาศยานไร้นักบิน (UAV) ขนาด Half Scale จำนวน 3 ลำ และ Full scale จำนวน 2 ลำ โดยผลงานวิจัยดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์แล้ว อาทิ กองทัพอากาศได้นำต้นแบบ UAV ขนาด Half scale จำนวน 3 ลำ ไปดัดแปลงใช้ฝึกบุคลากรสำหรับเป็นพื้นฐานก่อนการจัดหาฝูงบินอากาศยานไร้นักบิน อย่างไรก็ตาม แม้จะพัฒนาตัวต้นแบบและผ่านการทดสอบเพื่อปรับสภาพขั้นต้นที่จำเป็น แต่ในขั้นการนำไปใช้งานจริงจำเป็นที่จะต้องมีการประเมินผลต้นแบบทั้งระบบ เพื่อหามาตรฐานสำหรับการผลิตในการขยายผลการใช้งานต่อไป สกว.จึงอนุมัติโครงการประเมินผลต้นแบบระบบอากาศยานไร้นักบิน โดยมี พล.ต.จักราวุธ โสมภีร์ เป็นหัวหน้าโครงการ วงเงินงบประมาณ 3.8 ล้านบาท ซึ่งได้ทำการประเมิน 2 ส่วน คือ ส่วนกายภาพ และคุณลักษณะ พบว่าการประเมินในส่วนกายภาพได้ร้อยละ 57 และการประเมินในส่วนคุณลักษณะพบว่าผ่านแบบมีนัยนะ

                จากการประชุมปิดโครงการในครั้งนี้ สทป. ได้แสดงความจำนงนำผลงานวิจัยดังกล่าวไปต่อยอด และยินดีร่วมวิจัยกับ สกว. ซึ่งทาง วท.กห. ยินดีที่หน่วยงาน สทป. จะนำผลงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ โดย สวพ.ทบ. ได้ระบุว่าการทำวิจัยในครั้งนี้ตรงกับความต้องของกองพลทหารปืนใหญ่ ซึ่งเป็นหน่วยใช้งานโดยตรง

                “สิ่งสำคัญที่สุดของโครงการวิจัยนี้คือ ความพยายามของนักวิจัยทุกคนที่ผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมาย เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีนักวิจัยร่วมกว่า 100 ท่าน จาก 10 สถาบันทั้งกองทัพและมหาวิทยาลัยต่างๆ อีกทั้งมีเทคโนโลยีซับซ้อนเป็นครั้งแรก ทำให้ต้องฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคและความขัดแย้ง นับเป็นมหากาพย์ของการทำวิจัยของประเทศไทย จึงขอขอบคุณนักวิจัยทุกคนที่ได้ทุ่มเททำงานจนเกิดผลงานที่น่าภาคภูมิใจ และ สกว.มีความยินดีที่จะสนับสนุนต่อในทิศทางที่มีประโยชน์มากขึ้น” ผู้อำนวยการสกว.  กล่าวTags : ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย • สกว. • พล.ท.หญิงพงษ์รุจิ ศิริวัฒนะ

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved