» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

Dincertco เยอรมนี รับรองให้เอ็มเทค สวทช. เป็นศูนย์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก
TNN : Technologymedia News 9/11/2013

                เอ็มเทค สวทช. ได้รับการรับรองจาก Dincertco  ประเทศเยอรมนี ให้เป็นศูนย์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก สามารถย่อยสลายได้ในระดับเป็นปุ๋ยโดยไม่ส่งผลกระทบกับสภาพแวดล้อม แห่งแรกในอาเซียน รัฐบาลพร้อมเร่งผลักดันไทยเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

                ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ศูนย์ทดสอบไบโอพลาสติก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ( เอ็มเทค ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. ) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการรับรองจาก Dincertco ประเทศเยอรมนีให้เป็นศูนย์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกว่าสามารถย่อยสลายได้ในระดับเป็นปุ๋ยโดยไม่ส่งผลกระทบกับสภาพแวดล้อมใดๆ เป็นแห่งแรกในอาเซียน โดยรัฐบาลกำลังส่งเสริมและผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในภูมิภาคนี้ในอีก 10 ปีข้างหน้า

                ปัจจุบันทั่วโลกได้หันมาสนใจผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพและมีแนวโน้มการเติบโตในตลาดโลกมากกว่าร้อยละ 30 ในขณะที่กำลังการผลิตในปัจจุบันมีเพียง 360,000 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดเพียงร้อยละ 1 ของปริมาณพลาสติกที่ใช้ทั่วไป ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของประเทศไทยซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่มีความพร้อมและมีศักยภาพสูงในการที่จะผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพขึ้นอย่างครบวงจร

                ดร.พีรพันธุ์  พาลุสุข กล่าวต่อว่า ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ด้าน Biomass และมีวัตถุดิบด้านการเกษตรที่มีศักยภาพทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะมันสำปะหลัง ซึ่งประเทศไทยผลิตหัวมันสดเป็นอันดับ 3 ของโลกและส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยมีกำลังการผลิตหัวมันสดได้ประมาณ 27 ล้านตันคิดเป็นมูลค่าที่ได้ในปัจจุบันประมาณ 61,000 ล้านบาท แต่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึง 10 เท่าเมื่อนำมาเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

                 ดังนั้นหากประเทศไทยสามารถสร้างอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพที่มีแหล่งวัตถุดิบจากแป้งมันสำปะหลังจะทำให้ได้กำไรหลังจากหักจากต้นทุนแล้วมากกว่าการลงทุนสร้างโรงงานมันเส้นถึง 21.4 เท่าหรือเท่ากับมีการสร้างรายได้ใหม่มากถึง 144,180 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมถึงผลประโยชน์ที่ประเทศได้จากการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและยังเป็นการลดปัญหาพืชม็อบของรัฐบาล ด้วยการผลักดันให้เกิดการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมไบโอพลาสติก พร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในระดับอุตสาหกรรมให้ทันต่อกระแสความต้องการของตลาดโลกและเป็นการสร้างศักยภาพให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน      
              
                “จากข้อได้เปรียบของประเทศโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในภูมิภาคนี้ในอีก 10 ปีข้างหน้า รัฐบาลได้กำหนดแผนที่นำทางสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยที่ได้พัฒนาขึ้นประกอบด้วยกลยุทธ์การดำเนินงานใน 4 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความพร้อมด้านวัตถุดิบชีวมวล กลยุทธ์ที่ 2 การเร่งรัดและสร้างเทคโนโลยี กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างอุตสาหกรรมและธุรกิจนวัตกรรม และกลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โดยศูนย์ทดสอบไบโอพลาสติก /เอ็มเทค สวทช ซึ่งปัจจุบันได้รับการรับรองจาก Dincertco ให้เป็นศูนย์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกว่าสามารถย่อยสลายได้ในระดับเป็นปุ๋ยโดยไม่ส่งผลกระทบกับสภาพแวดล้อมใดๆ เป็นแห่งแรกในอาเซียน จึงถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นและการลงทุนตลอดจนการสนับสนุนเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมต่อไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว

Tags : ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข • ศูนย์ทดสอบไบโอพลาสติก • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ • เอ็มเทค • สวทช. • Dincertco • ย่อยสลาย • อาเซียน • อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ • Biomass • เกษตร • หัวมันสด

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved