» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

“ตราช้าง” จับมือสถาปนิกชั้นนำจาก “คอนทัวร์” ออกแบบสิ่งปลูกสร้าง 10 แห่งทั่วประเทศ ในโครงการ “A Place We Stand 100 ปี ตราช้าง สร้างเพื่อให้”
TNN : Technologymedia News 9/16/2013


                “ตราช้าง” ผู้นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง จับมือทีมสถาปนิกชั้นนำจาก บริษัท คอนทัวร์ จำกัด ร่วมออกแบบสิ่งปลูกสร้างสาธารณะประโยชน์ 10 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “A Place We Stand 100 ปี ตราช้าง สร้างเพื่อให้” อาทิ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ห้องสมุดชุมชน โรงเรียน เป็นต้น เตรียมสร้างพื้นที่แห่งความสุขให้กลายเป็นจริงภายใต้หลักการของสถาปัตยกรรม ที่ไม่เพียงมีความสวยงาม แต่ยังแฝงไปด้วยความมั่นคงปลอดภัย ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละชุมชน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

                อนุวัตร เฉลิมไชย แบรนด์ไดเร็คเตอร์ ธุรกิจ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง กล่าวว่า จากที่ “ตราช้าง” ได้เปิดโครงการ “A Place We Stand 100 ปี ตราช้าง สร้างเพื่อให้” เพื่อตอบแทนทุกความเชื่อมั่นที่คนไทยมีให้ตลอด 100 ปีที่ผ่านมา โดยการสร้าง 10  สิ่งปลูกสร้างสาธารณประโยชน์ทั่วประเทศ ยึดหลักสถาปัตยกรรมอย่างแท้จริง “ตราช้าง” จึงร่วมมือกับ บริษัท  คอนทัวร์ จำกัด ที่ปรึกษาด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมชื่อดัง เข้ามาเป็นผู้ออกแบบทั้ง 10 สิ่งปลูกสร้างในครั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทุกชุมชนได้อย่างยั่งยืน

                 ด้าน สุวัฒน์ วิศวานันท์ Architect Director บริษัท คอนทัวร์ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ออกแบบสิ่งปลูกสร้างทั้ง 10 แห่ง ในโครงการ “A Place We Stand 100 ปี ตราช้าง สร้างเพื่อให้” กล่าวถึงการทำงานในโครงการนี้ว่า สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจะต้องอยู่ในแนวคิดหลักทั้ง 4 ข้อ ได้แก่ Sustainable Living ออกแบบให้มีฟังก์ชั่นตอบโจทย์การใช้งาน ดูแลรักษาง่ายใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติ และการถ่ายเทอากาศเข้าสู่ตัวอาคารที่มีโปร่ง โล่ง จึงช่วยประหยัดพลังงาน และรองรับการใช้งานได้อย่างยั่งยืน Local Customization ออกแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละพื้นที่ ทั้งด้านความต้องการของชุมชน สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่หลากหลายทั้ง 10 สถานที่  Iconic Design by ตราช้าง เน้นการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตราช้าง ด้วยการใช้วัสดุ
ตราช้างในการก่อสร้างทั้งอาคาร โดยใช้โทนสีแดง ขาว เทา ดำ เป็นหลัก ภายในเน้นฟังก์ชั่นการใช้งาน และเรียบง่าย ขณะที่ภายนอกมีดีไซน์แปลกใหม่ทันสมัย และDurable  ออกแบบให้ทุกอาคารสามารถรองรับการใช้งานได้อย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญกับระบบโครงสร้างเป็นอย่างยิ่ง โดยใช้วัสดุก่อสร้างตราช้าง

                ขณะนี้ได้ออกแบบสิ่งปลูกสร้างเสร็จสิ้น พร้อมนำไปปลูกสร้างบนพื้นที่จริงแล้วจำนวน 6 แบบ ดังนี้  คือ

                1. อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิ
เศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สตูล สำหรับแนวคิดในการออกแบบ: “FUNCTION” เน้นฟังก์ชั่นการใช้งานที่จำเป็นครบถ้วน ง่าย ไม่ซับซ้อน ตอบโจทย์ข้อจำกัดทางกายภาพของผู้ใช้งาน อาทิ ห้องคัดแยกและกรอกประวัติ, ห้องตรวจวัดระดับความผิดปกติ, ห้องฝึกพูด ห้องฉายแสงกระตุ้นประสาทเพื่อรักษาอาการออทิสติก และห้องกายภาพบำบัด เป็นต้น               2. อาคารห้องสมุดชุมชน: โรงเรียนบ้านคลองซื่อ จ.สมุทรสาคร  ใช้ “WORTHINESS” เป็นแนวคิดหลักในการออกแบบ โดยเน้นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากข้อจำกัดเรื่องขนาด เพื่อตอบสนองความต้องการของคนทั้งชุมชน ตกผลึกเป็นอาคารห้องสมุดขนาดชั้นครึ่ง มีชั้นลอยรองรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ ในขณะที่ผนังห้องบางส่วนถูกประยุกต์มาใช้เป็นชั้นวางหนังสือ ทำให้เกิดความคุ้มค่าในทุกพื้นที่               3. อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง จ.นครนายก  ใช้ "SUSTAINABLE" เป็นแนวคิดหลักในการออกแบบอาคารสาธารณะที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่หลากหลาย ยั่งยืน คงทน ใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติ กระแสลมให้เกิดการถ่ายเทอากาศ เพื่อการประหยัดพลังงานสูงสุดในระยะยาว              4. อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านดอนมัน จ.มหาสารคาม  ออกแบบบนแนวคิดหลัก "CALM" ซึ่งนอกจากจะมีวัตถุประสงค์หลักที่ใช้ในการอบรมคณะบุคคลต่างๆ  ยังต้องคำนึงถึงการปรับใช้พื้นที่รองรับการพักแรมของเยาวชนในโครงการต้านยาเสพติดได้เป็นครั้งคราว  รูปแบบอาคารจึงเน้นความสงบเรียบง่าย โปร่ง สูงโล่ง เพื่อรับแสงและลมธรรมชาติ ลดการใช้พลังงาน              5. อาคารเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 2 จ.สุรินทร์  ชู "LEISURE" เป็นแนวคิดหลักในการออกแบบที่เน้นการอยู่สบายขณะใช้งาน และถูกต้องตามข้อกำหนดจากกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องสัดส่วนการใช้พื้นที่ อาคารจึงถูกออกแบบให้มีความสูงพิเศษ และมีพื้นที่ลานหน้าอาคารสำหรับใช้ในกิจกรรมสันทนาการต่างๆ              6. อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแม่ระวาน จ.ตาก  ใช้ "VERSATILE" เป็นแนวคิดหลักในการออกแบบ  ที่เน้นการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย เช่น การประชุมหมู่บ้าน การจัดอบรมการศึกษาทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย ความพิเศษจึงเกิดขึ้นจากการนำประตูและหน้าต่างมาประกอบเป็นผนัง ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ เรียกได้ว่าเป็นศาลาอเนกประสงค์อย่างแท้จริง              “ ผมภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ในการร่วมสร้างสรรค์สิ่งปลูกสร้างสาธารณประโยชน์ ในโครงการ “A Place We Stand 100 ปี ตราช้าง สร้างเพื่อให้” แม้ว่าแต่ละแห่งจะมีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สามารถสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ชุมชนได้ ในการออกแบบจึงให้ความสำคัญในเรื่องการผสมผสานระหว่างฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตอบโจทย์แต่ละชุมชน และวัสดุก่อสร้างที่มีความแข็งแรงทนทาน ความสวยงาม และช่วยประหยัดพลังงานเพื่อตอบแนวคิดเรื่องความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง  ” สุวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตราช้างสานต่อความตั้งใจที่จะมอบให้คนไทยทั่วประเทศ อีกทั้งยังคงเดินหน้าเพื่อคัดเลือกสถานที่พิเศษมอบให้คนไทยอีก 4  ชุมชน พร้อมลงพื้นที่สร้างจริงTags : นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง • สถาปนิก • สิ่งปลูกสร้าง • A Place We Stand 100 ปี ตราช้าง สร้างเพื่อให้ • อนุวัตร เฉลิมไชย • เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง • Sustainable Living • คอนทัวร์ • สุวัฒน์ วิศวานันท์

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved