» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

Local Alike และ Super Quadrotor คว้ารางวัล ในโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยีพบนักลงทุน
TNN : Technologymedia News 9/26/2013

ผลงาน Super Quadrotor อากาศยานไร้คนขับสู่การนำไปใช้งาน กลุ่มธุรกิจ Machinery Material & Medical Technology ได้รับรางวัลผลงานน่าลงทุน
ผลงาน Local Alike เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น กลุ่มธุรกิจ Enterprise Software ได้รับรางวัลนำเสนอยอดเยี่ยม

                สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สทวช. ผสานความร่วมมือระหว่าง บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ  (องค์กรมหาชน) หรือ SIPA นำ 9 ผลงานเด่นจาก 26 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ ในโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปีที่ 2  ร่วมแสดงผลงานแก่นักลงทุนเพื่อสร้างโอกาสต่อยอดนวัตกรรมแนวคิดใหม่ๆในเชิงพาณิชย์ได้จริงในอนาคต โดยผลงาน Local Alike เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น กลุ่มธุรกิจ Enterprise Software ได้รับรางวัลนำเสนอยอดเยี่ยม และผลงาน Super Quadrotor  อากาศยานไร้คนขับสู่การนำไปใช้งาน กลุ่มธุรกิจ Machinery Material & Medical Technology ได้รับรางวัลผลงานน่าลงทุน จากผลคะแนนจากคณะกรรมการและนักลงทุนที่ร่วมงาน

                สุวิภา วรรณสาธพ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กล่าวว่า โครงการเถ้าแก่น้อยในปี 2013 นี้ ได้เพิ่มความเข้มข้นในการเปิดโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น โดยการนัดพบนักลงทุน หรือคู่ค้า Business Matching  ให้แก่ผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดที่มีผลงานโดดเด่นทั้ง 9 ผลงาน จาก 26 ผลงาน โดยคัดเลือกจากโครงการที่มีแนวคิดธุรกิจชัดเจนและมีศักยภาพสูงพร้อมต่อยอดทางธุรกิจได้ทันทีหากนักธุรกิจและผู้ประกอบการสนใจ  ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานและแผนธุรกิจที่มีความสมจริงโดยตรงต่อนักลงทุน ที่พร้อมให้การสนับสนุนด้านเงินลงทุนด้วย โดยนำความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นปีมาประยุกต์ใช้กับผลงาน และนำกลับมาแสดงศักยภาพให้กับนักลงทุน นักธุรกิจ และบุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมลงทุนได้รับฟัง เช่น วัสดุฉลาดทางการแพทย์ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศปี 2555   แอพพลิเคชั่น Rate it  สังคมคนรักภาพยนตร์บนมือถือระบบปฏิบัติการไอโอเอส ที่สามารถโหวต แชร์หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ทันที วีสคูล  หรือ V.School ระบบบริการจำลองโรงเรียนบนโลกออนไลน์  Super Quadrotor  อากาศยานไร้คนขับสู่การนำไปใช้งาน shield square ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบที่ใช้ในอุตสาหกรรมและครัวเรือนที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือกันน้ำ กันสิ่งสกปรกต่าง ๆ และ Local Alike เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น                                                
            
                ศิริชัย รัศมีจันทร์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีรุ่นใหม่มาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี ภายใต้โครงการ Samart Innovation Awards และในปี 2556 นี้ ได้ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ทำโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี โดยหนึ่งในกิจกรรมของโครงการเพื่อให้เกิดการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม คือ เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี พบนักลงทุน โดยนำผลงานของผู้เข้าร่วมที่ผ่านการคัดเลือกที่มีแนวคิดธุรกิจชัดเจน และมีศักยภาพสูงมาพบผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศมาพบปะนักลงทุนโดยตรง หากนักลงทุนพึงพอใจผลงานชิ้นไหนก็สามารถเข้าไปพูดคุยเจรจาทางธุรกิจได้ก่อนเลยโดยไม่ต้องรอการตัดสินรางวัลชนะเลิศจริงที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2556 ที่จะถึงนี้   นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้มอบเงินรางวัลจำนวนถึง 200,000 บาทแก่ สุดยอดนักคิดนักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ หรือ Samart Innovation Award 2013 พร้อมกับรางวัลทัศนศึกษายังประเทศเกาหลีให้แก่ทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก รวมทั้งสนับสนุน ทุนเถ้าแก่น้อย(Business Startup Funds) ให้แก่ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทุนละ 20,000 บาท จำนวนไม่ต่ำกว่า 20 ทุน รวมมูลค่าการสนับสนุนกว่า 700,000 บาท ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยีตัวจริงต่อไป

                ไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ SIPA กล่าวว่า โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี เป็นโครงการที่ดีที่ทำให้วงการซอฟต์แวร์เมืองไทยตื่นตัวรับนักคิดนักประดิษฐ์นวัตกรรมรุ่นใหม่ๆได้เข้ามาสู่วงการซอฟต์แวร์มากยิ่งขึ้น ทำให้ในอนาคตประเทศไทยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่มีราคาแพงๆ อีกทั้งมีนักประดิษฐ์คิดค้นด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยทันต่อโลกไอที ซึ่งทางซิป้าจะเป็นผู้สนับสนุนทั้งการเดินทางไปศึกษาดูงานยังต่างประเทศให้เขามีความก้าวหน้าทางด้านไอที หาแหล่งเงินทุนให้และจัดส่งนักชำนาญการจากทางซิป้าเข้าร่วมโครงการในการให้ความรู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเชื่อมองค์ความรู้ ต่อยอดผลงานของผู้ร่วมโครงการพัฒนาหลอมรวมเป็นนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ที่สร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยต่อไปในอนาคต

                สำหรับผลคะแนนจากคณะกรรมการและนักลงทุนที่ร่วมงานเถ้าแก่น้อยพบนักลงทุน ปรากฏว่า ผลงาน Local Alike เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น กลุ่มธุรกิจ Enterprise Software ได้รับรางวัลนำเสนอยอดเยี่ยม จากการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจโฮมสเตย์ท้องถิ่น ไกด์ท้องถิ่นและ ชุมชน ที่มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันโดดเด่น ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมต่อระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆ ซึ่งนอกเหนือจากเป้าหมายในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแล้ว เรายังมุ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ อนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่นควบคู่กันไปด้วย
ส่วนผลงาน Super Quadrotor  อากาศยานไร้คนขับสู่การนำไปใช้งาน กลุ่มธุรกิจ Machinery Material & Medical Technology ได้รับรางวัลผลงานน่าลงทุน ซึ่งออกแบบเพื่อความสะดวกในการนำไปใช้งานต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้  ทั้งแบบ 4 แกน  6 แกน  และแบบ 8  แกน  เช่น ใช้สำหรับการถ่ายภาพทางอากาศซึ่งสามารถทำได้แบบเป็นภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว ถ่ายวีดีโอ  หรือมองภาพ จากจอมอนิเตอร์ เป็นแบบ Real Time  ใช้สำรวจพื้นที่ ใช้สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ และการโฆษณา หรือใช้ในงานที่เกี่ยวกับการเกษตร เช่น ใช้สำหรับการบินเพื่อพ่นปุ๋ย  ยาฆ่าแมลง หรือใช้สำหรับการผสมเกสของต้นพืชบางชนิด หรือนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ในกิจการของทหารช่วยในการสอดแนม  เป็นต้นTags : สทวช. • สามารถ คอร์ปอเรชั่น • สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ • SIPA • เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปีที่ 2 • Local Alike • Super Quadrotor • สุวิภา วรรณสาธพ • Business Matching • นักลงทุน • ทุนเถ้าแก่น้อย • ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ SIPA • ซอฟต์แวร์

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved