» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ต่อยอด สานฝัน ปั้นนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์
TNN : Technologymedia News 10/18/2013

                ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและได้ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครโดยการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จึงได้จัดโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC eCamp รุ่นที่ 254 ขึ้น   เมือเร็วๆ นี้ ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

                นครินทร์ ศรีปัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กล่าวว่า ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์นี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและสังคมที่ตนอาศัยอยู่ โดยนักเรียนที่เข้าร่วมค่ายในครั้งนี้มาจากการคัดเลือกผ่านเรียงความเรื่องอิเล็กทรอนิกส์กับชีวิตประจำวัน โดยมีผู้ส่งเรียงความเข้ามากว่า 70 คน และคณะกรรมการคัดเลือกให้เหลือ 44 คนจากโรงเรียนห้วยผึ้งวิทยา โรงเรียนเซกา โรงเรียนสว่างแดนดิน โรงเรียนอนุกูลนารี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน เพื่อเข้าร่วมค่ายในครั้งนี้

                สำหรับกิจกรรมในค่ายแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ด้านทฤษฎี คือการเรียนรู้เรื่องหม้อแปลง รีเลย์และวงจรต่างๆ ด้านการลงมือปฏิบัติที่ผู้เข้าร่วมค่ายจะได้ลงมือทำงานจริง คือการประดิษฐ์ป้ายไฟ ที่เด็กๆ อายุประมาณนี้สามารถทำเองได้ตามจินตนาการของแต่ละคน เนื่องจากตัวแอลอีดีมีความซับซ้อนของวงจรน้อยที่สุดและสุดท้ายกิจกรรมด้านนันทนาการที่จะสอดแทรกความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม RC ณ พระธาตุภูเพ็ก จ.สกลนคร ซึ่งเป็นการทบทวนความรู้ที่เค้าได้เรียนรู้ทฤษฎีจากในค่ายผ่านฐานคำใบ้ 5 ฐาน ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้เด็กๆ เป็นอย่างมาก เพราะพวกเขาจะต้องใช้ความรู้ ไหวพริบ ปฏิภาณและความสามัคคีเพื่อค้นหาคำตอบดังกล่าว สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของนักอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีในอนาคต

                 “ปาล์ม” เด็กชายยุทธพงษ์ สีคะ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซกา จังหวัดบึงกาฬ ลูกชายคนโตที่พ่อแม่สนับสนุนให้ทำกิจกรรมนอกห้องเรียนเสมอ กล่าวว่า ทราบข่าวค่ายนี้จากรุ่นพี่ที่เคยเข้าร่วมค่าย และตนเองอยากเรียนรู้งานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ที่เดิมดูเหมือนซับซ้อน แต่พอมาเข้าค่ายแล้วก็ทราบว่าไม่ได้ยากเกินกว่าที่เราจะเรียนรู้ หลังจากนี้จะนำความรู้เรื่องการทำหลอดแอลอีดีไปช่วยชุมชน เวลามีงานวัดก็สามารถช่วยเขาทำป้ายเตือนต่างๆ ได้ ในอนาคตจะศึกษาเรื่องเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ไปเรื่อยๆ และตั้งใจจะเป็นนักอิเล็กทรอนิกส์

                 “แอมแปร์” เด็กหญิงฐานิตา ยมศรีเคน มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตอนแรกคุณครูที่โรงเรียนแนะนำว่ามีค่ายนี้ จึงเกิดความสนใจและส่งเรียงความเข้ามาประกวดค่ะ พอทราบว่าได้รับการคัดเลือกให้เข้าค่ายรู้สึกดีใจมาก เพราะมีคนสมัครเยอะและเราอยากจะเข้าค่ายนี้จริงๆ ในค่ายมีกิจกรรมหลายอย่างที่ไม่มีในห้องเรียน และเราสามารถนำมาใช้ประกอบการเรียนในห้องเรียนได้ เช่นหลักการทำงานของแอลอีดี ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีหน้าที่และมีหลักการทำงานอย่างไร รวมทั้งชื่นชอบกิจกรรมนันทนาการที่ทางค่ายเตรียมไว้ให้ เพราะทำให้เราสนุกสนาน ไม่เครียด และทำให้รู้จักเพื่อนต่างโรงเรียนมากขึ้นค่ะ

                “ทราย” เด็กหญิงสุชาดา มูลแสง มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า สนใจเข้าค่ายนี้ตั้งแต่ทราบข่าวจากคุณครู เพราะอยากรู้ว่าค่ายอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างจากค่ายวิทยาศาสตร์ทั่วไปอย่างไร พอมาแล้วจึงทราบว่าค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ก็มีความสนุกและน่าสนใจไม่แพ้ค่ายวิทยาศาสตร์เลย เพราะในค่ายนี้เราได้ลงมือประดิษฐ์งานจริง มีกิจกรรมที่สนุกให้เราเรียนรู้มากมาย สิ่งที่ประทับใจจากค่ายนี้คือการจับมือร้องเพลงร่วมกัน และค่ายนี้ทำให้เราได้เพื่อนใหม่มากมาย

                “โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ดำเนินงานมาหลายปีและได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานเป็นอย่างดีเสมอมา แต่การจัดกิจกรรมค่ายจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงานค่อนข้างสูง และในเขตจังหวัดสกลนครยังมีค่ายแบบนี้น้อย อยากให้ผู้ใหญ่ใจดีในจังหวัดสกลนครหรือหน่วยงานที่สนใจเข้ามาสนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในจังหวัดสกลนครต่อไป” อ.นครินทร์ กล่าวทิ้งท้ายTags : เทคโนโลยี • อิเล็กทรอนิกส์ • เศรษฐกิจ • สังคม • กิจกรรม • ทฤษฎี • หม้อแปลง • รีเลย์และวงจร • เกษตรกรรม • อุตสาหกรรม • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร • ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC eCamp • นครินทร์ ศรีปัญญา • หลอดแอลอีดี • ชุมชน

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

    เดลต้านำเสนอดาต้าเซ็นเตอร์ยุค IoT ภายในงาน Data Center Solution Day 2019 Thailand 9/9/2562

    ครม.เศรษฐกิจ คลอดแพคเกจ 7 ด้าน เร่งรัดการลงทุน 9/9/2562

    สวทช. จัดงาน THAILAND TECH SHOW 2019 โชว์งานวิจัย 234 ผลงาน พร้อมจัดพิชชิ่ง 11 ผลงานเด่นปี’62  6/9/2562

    เตรียมจัดใหญ่ “แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019” มหกรรมด้านนวัตกรรมเพื่ออุตฯ การพิมพ์ – แพคเกจจิ้ง ใหญ่สุดของเอเชีย  5/9/2562

    ซัมซุง ร่วมกับ บีโอไอ จัดงาน “Samsung Electronics Sourcing Fair in Southeast Asia”  5/9/2562

    สปป.ลาว – ไทย – มาเลเซีย ประสบความสำเร็จ ขยายความร่วมมือเชื่อมโยงไฟฟ้าระหว่าง 3 ประเทศภายใต้กรอบอาเซียน 300 MW 4/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved