» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

จีอีเผยผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าประเทศที่กำลังพัฒนาเผชิญกับโรคมะเร็งเต้านมที่เพิ่มขึ้น
TNN : Technologymedia News 10/24/2013


                กรุงเทพฯ ประเทศไทย: จีอีได้จัดให้มีการศึกษาทั่วโลกเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม ล่าสุดพบว่า การเพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งเต้านมและอัตราการเสียชีวิต สื่อให้เห็นถึงภัยคุกคามที่สำคัญและเพิ่มมากขึ้น ในประเทศที่กำลังพัฒนา

                เบนท์ จอห์นสัน ศาสตราจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health Economics) แห่งสถาบันเศรษฐศาสตร์ แห่งสตอกโฮล์ม หนึ่งในผู้เขียนรายงานการศึกษานี้ ได้อธิบายไว้ว่า โรคมะเร็งเต้านมกำลังเพิ่มขึ้นในเหล่าประเทศที่กำลังพัฒนา ด้วยสาเหตุหลักจากการที่คนเรามีอายุยืนยาวขึ้น และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น ผู้หญิงมีบุตรน้อยลง รวมถึงการแทรกแซงการทำงานของฮอร์โมน เช่น ฮอร์โมนบำบัดในวัยก่อนหมดประจำเดือน อัตราการเสียชีวิตในภูมิภาคนี้ประกอบด้วยขั้นตอนหลังจากการวินิจฉัยโรคแล้ว รวมทั้งข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษา ซึ่งเป็นเหมือน “ระเบิดเวลา” ที่องค์กรสาธารณสุขต่างๆ และผู้กำหนดนโยบายในประเทศเหล่านี้ จำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมาก เพื่อหยุดระเบิดเวลานี้ หรือคลี่คลายให้ได้  

จำเป็นต้องให้ความรู้แก่ผู้บริโภคให้มากขึ้น

                รายงานในหัวข้อ “การป้องกัน การตรวจพบแต่เนิ่นๆ และภาระทางการเงินที่เกิดจากโรคมะเร็งเต้านม” ชี้ให้เห็นว่าในโลกที่กำลังพัฒนา ความเข้าใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม และวิธีการตรวจคัดกรอง มีส่วนทำให้ชีวิตแขวนอยู่บนความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น จากการสำรวจล่าสุดในเม็กซิโกซิตี้ ชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงหลายคนรู้สึกไม่สะดวกใจหรือกังวลใจที่จะเข้ารับการตรวจคัดกรอง (แมมโมแกรม)

                แคลร์ กูดลิฟฟ์ ผู้อำนวยการ Global Oncology ของจีอี เฮล์ทแคร์ แสดงความคิดเห็นไว้ว่า เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากที่ผู้หญิงในประเทศอุตสาหกรรมใหม่ทั้งหลาย ไม่เต็มใจเข้ารับการตรวจจนกระทั่งสายเกินไป ด้วยเหตุนี้ จีอี จึงทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและกระทรวงสาธารณสุขหลายแห่งในภูมิภาคนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้มากขึ้นและเพิ่มความตระหนักให้กับผู้บริโภค  ซึ่งโครงการบางส่วนที่ได้ริเริ่มนี้กำลังคืบหน้าไปอย่างดี

การสูญเสียช่วงชีวิตที่มีคุณภาพไป ปีแล้วปีเล่า

                จากการศึกษาพบข้อสรุปที่น่าสนใจบางประการเกี่ยวกับผลกระทบของโรคมะเร็งเต้านมต่อการดำรงชีวิตของผู้ป่วยโรคนี้ ข้อมูลล่าสุดที่ตีพิมพ์เผยว่า ในปี 2551 ทั่วโลกสูญเสียช่วงชีวิตที่มีคุณภาพไปคิดเป็นเวลารวมกันถึง 15 ล้านปี ด้วยสาเหตุจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร หรือเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม “ช่วงชีวิตที่มีคุณภาพ ที่สูญหายไป” คิดจากจำนวนปีที่สูญเสียเนื่องมาจากการตายก่อนวัยอันควร และการเป็นผู้พิการหรือไร้ความสามารถจากผลกระทบของการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม ผู้หญิงในทวีปแอฟริกา จีน และสหรัฐอเมริกา อยู่ในกลุ่มที่สูญเสียช่วงชีวิตที่มีคุณภาพมากที่สุด นอกจากนี้ ในการสูญเสียจำนวน 15 ล้านปีนี้ ในช่วงเวลาหลายๆ ปี กว่า 3 เท่าเป็นการสูญเสียเนื่องมาจากการตายมากกว่าการเจ็บป่วยด้วยโรค สำหรับผู้หญิงในแอฟริกา รัสเซียเม็กซิโก ตุรกีและซาอุดิอาระเบีย จำนวนปีของช่วงชีวิตที่มีคุณภาพที่หายไปอันเนื่องมาจากการเสียชีวิตมีถึง 7 เท่า ซึ่งมากกว่าที่อื่นใดในโลก

                “รายงานนี้ยังชี้ให้เห็นว่า สัดส่วนที่สูงอย่างน่าตกใจของผู้หญิงกำลังเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมทั่วโลก และดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเข้าถึงโปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม และค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ” เบนท์ จอห์นสัน กล่าว

                นอกจากนี้ รายงานยังชี้ให้เห็นถึงการขาดข้อมูลที่ ถูกต้อง ล่าสุด จากแต่ละพื้นที่ เช่น ตัวเลขอัตราการเกิดโรคมะเร็งเต้านมและการเสียชีวิต ภาระทางการเงินที่เป็นผลมาจากโรคมะเร็งเต้านม และข้อมูลผู้ป่วยที่เชื่อมโยงรายละเอียดผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กับรูปแบบการรักษาและขั้นตอนของการวินิจฉัย เบนท์ จอห์นสัน กล่าวว่า  การขาดข้อมูลเหล่านี้จำกัดการวิเคราะห์ว่า การเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติการทางการแพทย์มีผลกระทบต่อการรักษาผู้ป่วยอย่างไร ซึ่งควรจะมีการดำเนินการแก้ไข”

ขณะที่อัตราการเสียชีวิตลดลง คุณภาพชีวิตกลับเป็นปัญหา

                การที่อัตราการเกิดโรคมะเร็งเต้านมได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศที่พัฒนาแล้วตลอด 50 ปีที่ผ่านมา จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยว่า ความสนใจหลักของการรักษายังอยู่ที่การทำให้มีชีวิตรอด รายงานชี้ให้เห็นว่า เมื่อมีผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอยู่กับการเจ็บป่วยด้วยโรคนี้จำนวนมากขึ้น เนื่องมาจากอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้น สิ่งที่กลายเป็นปัญหาแทนคือคุณภาพชีวิตของพวกเธอ ผลที่ตามมาคือแพทย์ได้ถูกกระตุ้นให้ความสำคัญกับการวัดผลกระทบของการวินิจฉัยและการบำบัดรักษาคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิต เพื่อระบุปัญหาที่ผู้ป่วยอาจเป็น และวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ว่าจะทำได้อย่างไร

                แคลร์ กูดลิฟฟ์ สรุปว่า จากรายงานนี้ เราได้พบการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างอัตราการรอดชีวิตในประเทศต่างๆ และระยะของโรคในตอนที่วินิจฉัยพบ รายงานยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความจำเป็นในการตรวจหาและการรักษาแต่เนิ่นๆ ซึ่งเรายินดีเปิดรับความคิดเห็นในเรื่องของอันตรายที่เกี่ยวเนื่องกัน ประโยชน์ที่จะได้รับ และการลดค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม


                 รายละเอียด ชื่อประเทศ/ทวีป, จำนวนปีที่สูญเสียช่วงชีวิตที่มีคุณภาพไปเนื่องจากการเสียชีวิตหรือพิการ (Disability Adjusted Life Years)

ประเทศ/ทวีป

จำนวนปีที่สูญเสีย
ช่วงชีวิตที่มีคุณภาพ

อัตราส่วนระหว่าง การสูญเสียช่วงชีวิตที่มีคุณภาพเนื่องจากการตาย
กับ ชีวิตที่อยู่รอดแต่ต้องอยู่กับความพิการ

ทั่วโลก

15, 127,050

3.2:1

แอฟริกา

1,751,772

7:1

จีน

1,739,518

2.8 :1

สหรัฐอเมริกา

1,294.414

1.6:1

รัสเซีย

635,497

4:1

เยอรมัน

460,066

1.8:1

บราซิล

427,393

2.9:1

ญี่ปุ่น

381,079

2:1

ฝรั่งเศส (เขตพื้นที่เฉพาะภายในฝรั่งเศส)

352,920

1.5:1

อังกฤษ

340,797

1.8:1

อิตาลี

329,447

1.6:1

เม็กซิโก

186,906

3.7:1

สเปน

171,311

1.8:1

แคนาดา

156,963

1.5:1

ตุรกี

151,802

4.4:1

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

113,459

1.5:1

สวีเดน

43,202

1.6:1

ซาอุดิอาระเบีย

28,253

4.5:1


ที่มา: http://globocan.iarc.fr

ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีการปกครองทั้งสาธารณรัฐครอบคลุมพื้นที่ 4 เขต คือ ฝรั่งเศส, เกาะ Corsica, จังหวัดโพ้นทะเล (les departements d' outre-mer - DOM) และดินแดนโพ้นทะเล (les territoires d' outre-mer - TOM) เฉพาะภายในฝรั่งเศส (Metropolitan France)Tags : กรุงเทพฯ ประเทศไทย • การศึกษา • โรคมะเร็งเต้านม • เสียชีวิต • ภัยคุกคาม • ประเทศที่กำลังพัฒนา • เบนท์ จอห์นสัน • สถาบันเศรษฐศาสตร์ แห่งสตอกโฮล์ม • อายุยืนยาว • วิถีชีวิต • ฮอร์โมน • เม็กซิโกซิตี้ • แมมโมแกรม • แคลร์ กูดลิฟฟ์ • จีอี เฮล์ทแคร์ • กระทรวงสาธารณสุข • ทวีปแอฟริกา จีน • สหรัฐอเมริกา • รัสเซีย • ตุรกี • ซาอุดิอาระเบีย • ผู้ป่วย

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved