» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ผลสำรวจของ “ทาวเวอร์ส วัทสัน” ระบุ ระดับเงินเดือนในเอเชียพุ่งร้อยละ 7 ในปี 2014 จีนและเวียดนามนำโด่ง ขณะที่ญี่ปุ่นมีอัตราเพิ่มต่ำสุด
TNN : Technologymedia News 11/8/2013


                กรุงเทพฯ  –  ทาวเวอร์ส วัทสัน (Towers Watson) บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยข้อมูลธุรกิจระดับโลกระบุ ระดับเงินเดือนทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7 ในปี 2014 โดยจีนและเวียดนามนำโด่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในแง่ของอัตราที่เพิ่มขึ้นหลังจากหักลบอัตราเงินเฟ้อขณะที่ญี่ปุ่นมีอัตราเพิ่มต่ำสุด

                ทั้งนี้ คาดว่าระดับเงินเดือนในประเทศจีนจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 และในเวียดนามร้อยละ 11.5 ในปี 2014 (ก่อนเทียบเคียงกับอัตราเงินเฟ้อ) และหลังหักลบอัตราเงินเฟ้อ ทั้งสองประเทศมีระดับเงินเดือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.9 ส่วนประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ระดับเงินเดือนในฮ่องกงและสิงคโปร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 อินเดียร้อยละ 11 และญี่ปุ่นร้อยละ 2.3

                ผลสำรวจดังกล่าวสนับสนุนมุมมองที่ว่า บริษัทต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังประสบปัญหาทั้งด้านการหาและรักษาพนักงานที่มีทักษะเหมาะสมกับงานไว้ ผลสำรวจที่น่าสนใจประการหนึ่ง ก็คือ กว่าร้อยละ 80 ของบริษัทที่ตอบแบบสำรวจ ระบุว่า ในปี 2014 การจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มเงินเดือนส่วนใหญ่ของพวกเขามุ่งไปที่พนักงานที่มีผลงานดี โดยมีบริษัทไม่ถึงร้อยละ 1 คาดว่าจะชะลอการขึ้นเงินเดือน เมื่อเทียบกับเกือบร้อยละ 4 ในปี 2013

                "โดยรวม ข้อมูลสำหรับปี 2013 และ 2014 มีลักษณะใกล้เคียงกันมาก ดังนั้น บริษัทต่างๆ ควรจัดงบประมาณไว้สำหรับการขึ้นเงินเดือนไว้ให้มากเท่ากับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้วนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทว่าจะจ่ายได้หรือไม่ หากบริษัทมีการเติบโตในอัตราที่รวดเร็วและรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายอย่างมาก ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะตั้งงบประมาณสำหรับจ่ายเงินเดือนแบบสูงโด่งเมื่อเทียบกับบริษัทที่มีการเติบโตต่ำ" แซมบาฟ ลัคคยาน  Global Data Services Practice Leader ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ ทาวเวอร์ส วัทสัน กล่าว

                "หลายคนอาจกล่าวว่า 'เงินไม่ใช่ทุกสิ่ง' แต่ความจริงก็คือ จากรายงานการศึกษา Towers Watson 2012 Global Workforce Study ฐานเงินเดือนถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนอันดับหนึ่งในการดึงดูดและการรักษาพนักงานทั่วโลก อย่างไรก็ตาม เรายังเชื่อว่าการกำหนดคุณค่าของพนักงานในบริษัท (Employee Value Proposition: EVP) อย่างเหมาะสมก็เป็นส่วนสำคัญมากเช่นกัน" มร. ลัคคยาน กล่าว โดยอ้างถึงความจำเป็นที่บริษัทต่างๆ จะต้องมี EVP ที่ชัดเจน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่กำหนดว่านายจ้างรายนั้นควรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างไร จัดหาสถานที่ทำงานที่ดีอย่างไร และทำไมบริษัทจึงดึงดูดและรักษาคนดีมีฝีมือไว้ได้ เพื่อสนับสนุนการจ้างงาน การรักษาทรัพยากรบุคคล และการใช้พนักงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด

                สำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชีย เช่น อินโดนีเซีย ศรีลังกา และบางประเทศในอินโดจีน ถือเป็นผู้นำในแง่มาตรฐานการขึ้นค่าจ้างในอัตราสูง และมีแนวโน้มที่จะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุด (ร้อยละ 6-8.5) แต่ประเทศเหล่านี้ยังคงมีแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อ (ร้อยละ 5-7 ยกเว้นกัมพูชา ร้อยละ 4.2) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น

ค่าจ้างและเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นสะท้อนยุครุ่งเรืองของบริการทางการเงิน

                การสำรวจของ ทาวเวอร์ส วัทสัน มุ่งความสนใจไปที่การขึ้นเงินเดือนในหลายภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ เคมีภัณฑ์ พลังงาน บริการทางการเงิน FMCG (Fast Moving Consumer Goods หมายถึง สินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้แล้วหมดไปอย่างรวดเร็ว) เทคโนโลยี สื่อ และยา และช่วงของระดับตำแหน่งงานภายใน องค์กร

                ในขณะที่มีการคาดว่าภาคธุรกิจเภสัชกรรมจะขึ้นเงินเดือนสูงสุดโดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 7.3 ในปี 2014 สำหรับภูมิภาคนี้ ภาคธุรกิจค้าปลีกและสื่อสารมวลชนจะขึ้นเงินเดือนร้อยละ 5.4-5.7 ซึ่งลดลงจากปี 2013

                อย่างไรก็ตาม เงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในธุรกิจบริการทางการเงินเป็นที่สนใจอย่างมาก เพราะการขึ้นเงินเดือนดังกล่าวมุ่งไปที่ภาคธุรกิจที่หลุดออกจากภาวะซบเซามานานหลายปี ผู้ที่ทำงานในภาคธุรกิจบริการทางการเงินคาดว่าจะได้อานิสงส์จากการขึ้นเงินเดือนกันถ้วนหน้าทั่วทั้งภูมิภาค เฉลี่ยร้อยละ 6.2 เทียบกับร้อยละ 5.7 ในปี 2013 คาดว่าการขึ้นเงินเดือนระดับสูงสุดจะเกิดขึ้นในประเทศจีน (ร้อยละ 8.8) อินเดีย (ร้อยละ 10) และอินโดนีเซีย (ร้อยละ 9) ขณะที่ศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของภูมิภาคอย่างสิงคโปร์ ฮ่องกง และญี่ปุ่น จะได้เห็นการขึ้นเงินเดือนไม่มาก คือ ร้อยละ 4, 4.5 และ 2.3 ตามลำดับ ในปี 2014 

                "การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนยังคงอยู่ในเกณฑ์สูงในภูมิภาคนี้เนื่องจากหลายปัจจัย เช่น การเพิ่มขึ้นในส่วนของความต้องการพนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (compliance) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นและการขยายธุรกิจในระดับภูมิภาคโดยบริษัทที่ก้าวไปทำธุรกิจนอกประเทศของตน" มร. เจฟฟรีย์ แท็ง ผู้อำนวยการฝ่าย Talent and Rewards Practice ของทาวเวอร์ส วัทสัน ในฮ่องกง กล่าว

                พิชญ์พจี สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาวเวอร์ส วัทสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จากผลการวิจัยที่ชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของระดับเงินเดือนทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียนี้ ถือเป็นสัญญาณที่ดี โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของระดับเงินเดือนในหลายภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งถือเป็นการเตือนให้องค์กรตระหนักถึงการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้อยู่กับองค์กรต่อไป อีกประเด็นที่มีความสำคัญที่องค์กรควรจะคำนึง คือ การจ่ายเงินเดือนตามผลงานของพนักงาน และความสามารถในการสร้างความต่างในการจ่ายเงินเดือนอย่างมีประสิทธิภาพ (พนักงานที่ทำงานดีได้รับการขึ้นเงินเดือนมากกว่าพนักงานที่ทำงานธรรมดาหรือไม่ดีในเปอร์เซ็นต์ที่เห็นความต่างได้อย่างชัดเจน เป็นต้น) เพื่อที่จะรักษาพนักงานที่มีคุณภาพขององค์กรไว้Tags : ทาวเวอร์ส วัทสัน • Towers Watson • บริษัทที่ปรึกษา • เงินเดือน • เอเชียแปซิฟิก • จีน • เวียดนามเอเชียตะวันออก • เงินเฟ้อ • ญี่ปุ่น • ฮ่องกง • สิงคโปร์ • บริษัท • พนักงาน • ีทักษะ • ปัจจัย • นายจ้าง • อินโดนีเซีย • ศรีลังกา • อินโดจีน • กัมพูชา

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved