» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

จอห์นสัน คอนโทรลส์เผยผลสำรวจเจ้าของอาคารในเอเชียมอง 2 ปัจจัยหลักในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
TNN : Technologymedia News 11/21/2013


                กรุงเทพฯ – ผลสำรวจดัชนีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพปี พ.ศ. 2556 (2013 Energy Efficiency Indicator – EEI) ของจอห์นสัน คอนโทรลส์  ชี้เจ้าของอาคารในภูมิภาคเอเชียจะคำนึงถึงความประหยัดและนโยบายภาครัฐเป็นหลักในการจัดการประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยที่ความสนใจในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในเอเชียมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 ในขณะที่การขาดแคลนเงินทุนและการคืนทุนที่ไม่เพียงพอกลับเป็นอุปสรรคสำคัญในการดำเนินโครงการด้านพลังงานภายในองค์กร

                การสำรวจดัชนีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพครั้งนี้ จัดทำโดยสถาบันจอห์นสัน คอนโทรลเพื่อประสิทธิภาพอาคาร ร่วมกับสมาคมการจัดการทรัพยากรอาคารระหว่างประเทศ (International Facility Management Association) และสถาบันที่ดินเมือง (Urban Land Institute) นับเป็นครั้งที่ 7 ที่มีการรวบรวมความเห็นจากเจ้าของอาคารชั้นนำ และผู้ประกอบการกว่า   3,000 แห่งทั่วโลกใน 10 ประเทศ เพื่อสำรวจแนวโน้มของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ปัจจัยขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิดการปฏิบัติและอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั่วโลก ในทวีปเอเชียมีการสำรวจความเห็นของผู้บริหาร 1,263 ราย ที่กำกับดูแลด้านพลังงานในอาคาร ทั้งในประเทศออสเตรเลีย จีน อินเดียและล่าสุดคือสิงคโปร์ที่เข้าร่วมการสำรวจเป็นครั้งแรก

                “ผลการสำรวจในปีนี้แสดงให้เห็นว่า เจ้าของอาคารในทวีปเอเชียมีความสนใจในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ขณะเดียวกันยังชี้ให้เห็นว่านโยบายสาธารณะและการลงทุนของเอกชนจะต้องสอดคล้องกันเพื่อแปรเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการลงมือปฏิบัติ” โซเรน เบิร์ก รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจด้านประสิทธิภาพอาคารของจอห์นสัน คอนโทรลส์ เอเชีย กล่าว

ปัจจัยขับเคลื่อนในตลาดเอเชีย

                การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการพลังงานกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยในทวีปเอเชีย จากผลสำรวจชี้ว่าผู้บริหารจากประเทศจีน 61 เปอร์เซ็นต์ และอินเดีย 58 เปอร์เซ็นต์ มีความสนใจอย่างมากในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระดับโลก โดยยืนยันว่าองค์กรของพวกเขาใส่ใจในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้บริหารจากประเทศออสเตรเลีย 71 เปอร์เซ็นต์ และสิงคโปร์ 73 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศซึ่งมีความอิ่มตัวทางการตลาดในภูมิภาคนี้ ระบุว่าการจัดการพลังงานมีความสำคัญอย่างยิ่ง

                ปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรธุรกิจในภูมิภาคเอเชียคือ ความประหยัดต้นทุนทางด้านพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยเดียวกันกับองค์กรธุรกิจทั่วโลก  ในขณะที่แรงจูงใจ ในด้านส่วนลดและนโยบายของรัฐบาลก็มีความสำคัญเช่นกัน เห็นได้จากผลสำรวจที่พบว่าความมั่นคงด้านพลังงานถือเป็นปัจจัยหลักสำหรับจีนและอินเดีย ส่วนสิงคโปร์และอินเดียเป็นเพียงสองประเทศเท่านั้น ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์หรือภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ต่อสาธารณะมากที่สุด

ประเด็นในการบริหารจัดการ

                ผลสำรวจยังระบุว่า อุปสรรคที่ขัดขวางการริเริ่มหาแนวทางเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีความคล้ายคลึงกันทั่วโลก โดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในประเทศสิงคโปร์และอินเดีย ระบุว่า อุปสรรคจากขาดแคลนเงินทุน การคืนทุนที่ไม่เพียงพอ ผลประกอบการที่ไม่มั่นคง การขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการดำเนินโครงการ สำหรับองค์กรธุรกิจในประเทศจีน จะพบว่าการคืนทุนที่ไม่เพียงพอเป็นอุปสรรคที่สูงสุดมากกว่าประเทศอื่น ส่วนในประเทศออสเตรเลียจะพบปัญหาทางด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสูงสุด

                1 ใน 4 ของผู้บริหารทั่วโลกกล่าวว่าการขาดแคลนเงินทุนเป็นอุปสรรคสูงสุดในการพัฒนาโครงการด้านประสิทธิภาพพลังงาน ซึ่งลดลงจาก 30 เปอร์เซ็นต์ในปี 2554 เป็น 26 เปอร์เซ็นต์ในปี พ.ศ. 2555 ขณะเดียวกันก็มีความวิตกกังวลถึงความไม่แน่นอนในด้านความประหยัดและการดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพิ่มขึ้นทั่วโลกจาก 12 เปอร์เซ็นต์ เป็น 15 เปอร์เซ็นต์

                ถึงแม้ว่าตลาดทั่วทวีปเอเชียจะมีความแตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่นั้นมีความเห็นไปในทางเดียวกันว่ากันว่าแรงจูงใจอันมาจากสิทธิพิเศษด้านภาษี นับเป็นนโยบายพลังงานที่จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด โดยประเทศออสเตรเลียให้ความสำคัญกับนโยบายรัฐบาลสูงถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่กฎระเบียบด้านอาคารที่เข้มงวด รวมถึงการประเมินมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศจีน  ก็ช่วยส่งผลไปในที่ดี เช่นเดียวกับการสร้างสิทธิพิเศษด้านภาษี ส่วนสิงคโปร์นั้นได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับราคาคาร์บอนเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเอเชียTags : 2013 Energy Efficiency Indicator – EEI • จอห์นสัน คอนโทรลส์ • อาคาร • เอเชีย • ภาครัฐ • พลังงาน • เงินทุน • ประสิทธิภาพ • ออสเตรเลีย • จีน • อินเดีย • สิงคโปร์ • โซเรน เบิร์ก • ต้นทุน • แบรนด์ • สิทธิพิเศษ • ภาษี • คาร์บอน

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved