» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กลุ่มผู้ประกอบการเครื่องปรับอากาศฯ และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ สอท. เข้าพบ รมว.วิทย์ฯ เสนอแนวทางยกระดับอุตฯ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
TNN : Technologymedia News 11/26/2013

                เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556  ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) ร่วมกับ ดร.เจน นำชัยศิริ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.)  นำผู้ประกอบการกลุ่มเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ผู้บริหารบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด และผู้บริหารบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบ ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อหารือถึงการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าช่วยยกระดับขีดความสามารถในการผลิตของผู้ประกอบการในประเทศไทย

                อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ นับเป็นอุตสาหกรรมเด่นที่มีผู้ประกอบการไทยหลายรายอยู่ในอุตสาหกรรม อีกทั้งประเทศไทยยังสามารถส่งออกได้เป็นอันดับ 2 ของเอเชีย โดยครึ่งปีแรกของปี พ.ศ.2556 ไทยส่งออกถึง 65,000 ล้านบาท หรือขยายตัวถึง 11% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ปัญหาหลักของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศคือ การเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ต้องการเทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงาน ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงได้ขอให้รัฐช่วยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับภาคเอกชน เพื่อมุ่งสู่การผลิตอินเวอร์เตอร์และมอเตอร์สัญชาติไทย รวมทั้งอุปกรณ์ต่อเนื่องที่ใช้ประกอบในเครื่องปรับอากาศ เพื่อตอบสนองต่อการทิศทางในด้านการประหยัดพลังงาน และรักษาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย

                สำหรับอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เป็นอุตสาหกรรมที่ไทยส่งออกได้เป็นอันดับ 1 ของโลก และสร้างรายได้จำนวนมากให้แก่ประเทศไทย โดยในปี 2555 ไทยส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์คิดเป็นมูลค่าเกือบ 6 แสนล้านบาท  และมีการจ้างงานมากถึงเกือบ 20,000 ตำแหน่งในประเทศไทย ความท้าทายของอุตสาหกรรมนี้ อยู่ที่การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์สามารถจุข้อมูลต่อพื้นที่มากขึ้น (Density) และการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น ทำให้ต้องใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (Automation) เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต กลุ่มผู้ประกอบการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไม่เพียงมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เท่านั้น แต่ยังเห็นความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานรายอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SME) ในประเทศไทย เพื่อให้อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์หยั่งรากลึกในประเทศไทย ดังนั้น จึงได้หารือเพื่อขอให้รัฐสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีให้แก่บริษัทภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าในด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนสำหรับประกอบในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เป็นต้น

                สุดท้ายของการหารือสภาอุตสหากรรม กระทรวงงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ประกอบการเอกชนจะได้ทำงานร่วมกันเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมทั้งสองเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของประเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนต่อไปTags : ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล • สวทช. • ดร.เจน นำชัยศิริ • สอท. • เครื่องปรับอากาศ • เวสเทิร์น ดิจิตอล • ซีเกท • เทคโนโลยี • ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี • ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ • เทคโนโลยี • นวัตกรรม • ไทย • เอเชีย • อินเวอร์เตอร์ • มอเตอร์ • ประหยัดพลังงาน • ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ • ห่วงโซ่อุปทาน • SME

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved