» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สินค้าเกษตรแปรรูป-เคมีภัณฑ์-อัญมณี-รถยนต์ เป็นกลุ่มหลักที่ขับเคลื่อนการส่งออกไทยในปี ’57
TNN : Technologymedia News 12/9/2013


                แม้สัญญาณการขยายตัวของการส่งออกไทยจะยังไม่ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนหรือพร้อมเพรียงกันเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2556  ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2556 การส่งออกบันทึกมูลค่า 1.72 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือขยายตัวเพียงร้อยละ 0.05 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา แต่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในปี พ.ศ. 2557 ที่กำลังจะมาถึงนั้น การส่งออกของไทยจะมีภาพการปรับตัวในเชิงบวกได้เมื่อเทียบกับในปีพ.ศ. 2556 และจะเป็นแรงส่งสำคัญสำหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในช่วงปี พ.ศ. 2557
โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า การส่งออกของไทยในปี พ.ศ. 2557 น่าจะมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นด้วยอัตราการขยายตัวประมาณร้อยละ 7 (กรอบประมาณการร้อยละ 5.-9.) โดยมีสาเหตุหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1) ปัจจัยเฉพาะที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าส่งออกหลายรายการเมื่อปี พ.ศ. 2556 น่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตร อาทิ กุ้ง และไก่เนื้อ 2) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าหลักของไทย ซึ่งน่าจะสนับสนุนการส่งออกสินค้าในหมวดเคมีภัณฑ์ อัญมณีและเครื่องประดับ 3) ราคาสินค้าโภคภัณฑ์การเกษตรโดยส่วนใหญ่น่าจะผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นยางพารา หรือน้ำตาล และ 4) อุตสาหกรรมบางกลุ่มมีแผนขยายเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อส่งออก เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นต้น   

                ขณะที่ เงื่อนไขสำคัญที่ต้องติดตามและอาจมีผลต่อทิศทางการส่งออกของไทย ยังคงอยู่ที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลักในโลก ทั้งสหรัฐอเมริกา จีน และสหภาพยุโรป ซึ่งจะมีผลต่อเศรษฐกิจอาเซียนด้วย รวมไปถึงเหตุการณ์ทางการเมืองที่อาจส่งผลต่อบรรยากาศความเชื่อมั่นด้านปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในประเทศ นอกจากนี้ โจทย์ท้าทายในระยะต่อไป ยังคงอยู่ที่ประเด็นความสามารถทางการแข่งขันซึ่งผู้ประกอบการไทยควรเน้นการปรับตัวเพื่อสร้างความแข็งแรงและยืดหยุ่นทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถรอดพ้นจากทุกอุปสรรคไปได้อย่างราบรื่นTags : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย • ส่งออก • เศรษฐกิจ • สินค้าเกษตร • คู่ค้า • เคมีภัณฑ์ • ยางพารา • น้ำตาล • รถยนต์ • สหรัฐอเมริกา • สหภาพยุโรป • แข่งขัน • ผู้ประกอบการ

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved