» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

วสท. เตรียมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ วิศวกรรมแห่งชาติ 2557
TNN : Technologymedia News 4/29/2014


วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เตรียมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ วิศวกรรมแห่งชาติ 2557 หรือEngineering International Expo 2014 ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ประกาศลงนามความร่วมมือ 3 ปี (2557-2559) กับ นางลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค (วีเอ็นยู) ชูแนวคิด วิศวกรรมเพื่อชีวิตในอนาคต มุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ ยกระดับวิชาชีพ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก วสท. เปิดเผยว่า วิศวกรรมแห่งชาติ 2557 ปีนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา รูปแบบการจัดงานในครั้งนี้มีความแตกต่างจากการจัดงานในอดีตหลายประการ ได้แก่

ชื่องานภาษาอังกฤษ เปลี่ยนเป็น Engineering International Expo นั่นหมายความว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น โดยนำคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วโลกมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมผ่านเวทีเสวนา การประชุมและสัมมนาวิชาการที่มีมากกว่า 100 หัวข้อ

รวมทั้ง รูปแบบการจัดงาน ได้เพิ่มสัดส่วนให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมงานมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากกลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม โดยออกแบบการจัดแสดงนิทรรศการให้มีความหลากหลาย สะท้อนแนวคิดหลักของงาน วิศวกรรมสำหรับชีวิตในอนาคต ชูไฮไลท์สำคัญคือ พื้นที่จัดแสดงพิเศษ “บ้านอัจฉริยะ เมืองแห่งอนาคต” หรือ “Smart home and living” รวบรวมผลิตผล และผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมล้ำสมัยยังไม่เคยจัดแสดงที่ใดมาก่อน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ จากกลุ่มนักสร้างสรรค์ นักประดิษฐ์ด้านวิศวกรรม

นางลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด บริษัทร่วมทุนไทย-เนเธอร์แลนด์ กล่าวอย่างมั่นใจว่า “งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2557 ปีนี้ จะเป็นการรวบรวมสุดยอดผลงานและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมที่ใหญ่และทันสมัยที่สุด เป็นแหล่งเรียนรู้และสัมผัสความมหัศจรรย์และสร้างสรรค์ของวิศวกรที่ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ให้แก่ทุกคน ควบคู่ไปกับการจัดประชุมด้านวิชาการ โดยวีเอ็นยู นำประสบการณ์บริหารการจัดงานในต่างประเทศอาทิ เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก จีน เวียดนาม และพม่า มาร่วมพัฒนาการจัดงานในครั้งนี้ ให้เติบโตในระดับสากลและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายในการยกระดับวิชาชีพวิศวกรรมของไทย และส่งเสริมให้ประชาชนไทย โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ เกิดความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพวิศวกรรม และเติบโตเป็นนวัตกรด้านวิศวกรรมที่มีคุณภาพและศักยภาพในอนาคต

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    กระทรวงพลังงานมั่นใจ “ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย” ขับเคลื่อนอนาคตไทยสู่ “พลังงาน 4.0” 8/11/2561

    กฟภ. ร่วมกับเมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต ประกาศพร้อมจัดงาน Thailand Lighting Fair 2018 12/10/2561

    วสท. ประกาศย้ำพร้อมจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย 11/10/2561

    ความร่วมมือทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 24/9/2561

    BMAM Expo Asia 2018 รวมโซลูชั่นด้านการบริหารจัดการอาคารครบวงจร ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล 12/9/2561

    กฟภ. สนับสนุนการใช้พลังงานและอาคารอัจฉริยะให้ภาคอุตสาหกรรมในโคราช  11/9/2561

    จัดตั้ง ‘ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์’ ศูนย์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก  10/9/2561

    อิมแพ็คยกระดับงาน “อินเตอร์แมท อาเซียน และคอนกรีต เอเชีย ปี 2018” สู่เวทีอาเซียน 6/9/2561

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved