» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สศอ. เร่งเตรียมความพร้อมพัฒนาคนสู่อุตฯ ยานยนต์
TNN : Technologymedia News 5/6/2014


สศอ. เล็งผลักดัน "โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์” เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเป้าหมายการผลิตรถยนต์ 3 ล้านคัน ในปี 2560 โดยเน้นส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีทักษะ และองค์ความรู้ในระดับที่สูงขึ้น ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ให้มีความรู้ความสามารถและ ผลิตภาพ (Productivity) เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพอย่างมีระบบ

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในปี 2556 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีการผลิตรถยนต์ 2.45 ล้านคัน จัดเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน โดยในปี 2560 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีการตั้งเป้าหมายผลิตรถยนต์ 3 ล้านคัน จึงต้องการบุคลากรรองรับในทุกระดับ ได้แก่ ระดับแรงงานมีฝีมือ ระดับหัวหน้างาน ระดับวิศวกรทดสอบและวิจัยพัฒนา ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม ยานยนต์ให้มีทักษะความสามารถและผลิตภาพ รวมทั้งมีองค์ความรู้ในระดับสูงขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้ครอบคลุมทั่วทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการเป็นอันดับต้นๆ

ดังนั้น สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการเป็นผู้ฝึกสอน (Trainer) หรือ ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมิน (Examiner) รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในระดับผู้ปฏิบัติงาน (Trainee) และการพัฒนาหลักสูตร (Cirricula) ให้ครอบคลุมใน 3 สาขาหลัก ได้แก่ สาขาการผลิตและการบริหารจัดการ (Manufacturing) สาขาการประกันคุณภาพและการทดสอบ (Testing) และสาขาวิศวกรรมและวิจัยพัฒนา (R&D) โดยโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 โดยได้รับความสนใจจากผู้ผลิตยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในระดับ 1st Tier , 2nd Tier และ 3rd Tier รวมทั้ง บุคลากรจากสถาบันการศึกษาของภาครัฐ และหน่วยงานราชการต่างๆ สำหรับโครงการพัฒนาบุคลากรในปี 2557 ในสาขาการผลิตนั้น สำนักงานฯ และสถาบันยานยนต์ จะได้มีการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาผู้สอนในด้านการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต (Loss Reduction Process : LRP) ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการผลิต สถานประกอบการ สามารถลดต้นทุนในการผลิต โดยการกำจัดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตของแต่ละกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์หรือแต่ละสถานประกอบการ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกไป ถ้าสถานประกอบการนั้นสามารถแก้ไข ปัญหา (ความสูญเปล่า) เหล่านี้บนพื้นฐานความรู้และเครื่องมือของสถานประกอบการนั้นๆ ได้ จะเกิดองค์ความรู้เฉพาะ

องค์กรหรือที่เราเรียกว่า “Know How” ซึ่งจะนำไปสู่การวิจัยและพัฒนา (R&D) และระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ (Automation) ต่อไป

ซึ่งโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์จะส่งผลให้บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มีความรู้ความสามารถและผลิตภาพ (Productivity) เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพอย่างมีระบบ และทำให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย มีขีดความสามารถ ในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้อย่างยั่งยืน

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved