» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปรับกลยุทธ์เตรียมรับ AEC
TNN : Technologymedia News 6/20/2014


วิษณุ ลิ่มวิบูลย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมของไทย ถือเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้อันดับหนึ่งให้แก่ประเทศเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 53,412 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นมูลค่า 1.7 ล้านล้านบาท มีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 23 ของการส่งออกรวมของประเทศ และมีมูลค่าการบริโภคในประเทศประมาณ 5 แสนล้าน คิดเป็นสัดส่วนมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2.2 แสนล้านล้านบาทต่อปี

สำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ AEC ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2558 นี้นั้น ผมมองว่าเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมของไทยที่จะขยายฐานการส่งออกให้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตลาดอาเซียนในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ CLMV ดังนั้น ทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาครัฐของไทยจะต้องมีการปรับกลยุทธ์เพื่อเตรียมการรองรับการเปิด AEC ซึ่งผมขอให้ความสำคัญกับมาตรการ 3 ข้อดังที่จะกล่าวต่อไปนี้

มาตรการแรกเป็นมาตรการด้านการตลาดซึ่งภาครัฐและเอกชน จะต้องร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแบรนด์ของผู้ผลิตไทยอย่างจริงจัง ซึ่งทางกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ มีแนวคิดจะร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า THAICO โดยการรวมตัวของผู้ผลิตสินค้าหลายๆรายและมาร่วมกันจำหน่ายและส่งออกสินค้าภายใต้ตราสัญลักษณ์เดียวกัน คือ THAICO โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการตลาดอย่างจริงจัง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทฯ ซึ่งความคืบหน้าจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

มาตรการที่ 2 คือ การสร้างและสนับสนุนเครือข่าย(Cluster) โดยการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วน ผู้ผลิตสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งจะก่อให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น SMEs ซึ่งนอกจากจะสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ยังจะก่อให้เกิดการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทยให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

มาตรการที่ 3 คือ การสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ซึ่งภาครัฐควรจะต้องมีนโยบายสนับสนุนและจัดซื้อสินค้าที่สามารถผลิตโดยผู้ประกอบการไทยเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยให้มีศักยภาพในการพัฒนาสินค้าใหม่ให้เข้าสู่ตลาดสากล ก่อให้เกิดการจ้างงาน และมูลค่าเพิ่มในประเทศ อาทิ โครงการแจกคูปอง Set top box ของ กสทช., โครงการแจก Tablet ของกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสต่อไป และ โครงการเปลี่ยนหลอดไฟถนน LED ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น

จากมาตรการที่กล่าวมาข้างต้น จะเป็นกลไลที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมของไทย ยังคงรักษาฐานผลิตและเพิ่มมูลค่าการส่งออกของไทยให้เพิ่มขึ้น เพิ่มโอกาสทางการค้า ขยายตลาดไปยังผู้บริโภคกว่า 600 ล้านคนในภูมิภาคอาเซียน และในตลาดอื่นๆทั่วโลก ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทยที่จะได้ปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิด AEC ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved