» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

วสท. จัดใหญ่ วิศวกรรมแห่งชาติ 2557 ชูนวัตกรรม “วิศวกรรมสำหรับอนาคต”
TNN : Technologymedia News 7/1/2014


วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เตรียมจัดงาน “วิศวกรรม ’57” หรือ “Engineering ‘14” งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมยิ่งใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งปี ภายใต้แนวคิด “วิศวกรรมสำหรับอนาคต” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ยกระดับวิชาชีพ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสมาคม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า วิศวกรรม’57 เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 18 แล้ว โดยในปีนี้มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมงานมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากกลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม จึงได้กำหนดแนวคิดหลักการจัดงานเป็น “วิศวกรรมสำหรับอนาคต” ซึ่งจะเป็นการรวบรวมนวัตกรรมล่าสุดด้านวิศวกรรมในสาขาต่างๆ เพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยการจัดงานในครั้ง มีความแตกต่างจากการจัดงานในปีที่ผ่านมา แบ่งได้เป็น 3 ส่วนหลักคือ

ส่วนแรก การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ จากกลุ่มนักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนาในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมทั่วโลก ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจมากกว่า 100 หัวข้อ อาทิ การบริหารจัดการและนวัตกรรมระบบราง การบริหารระบบดาต้าเซนเตอร์ นวัตกรรมอาคารป้องกันแผ่นดินไหว เป็นต้น

ส่วนที่สอง คือ งานแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการในทุกสาขาวิศวกรรม เป็นเวทีระดับนานาชาติที่รวบรวมวิทยาการและอุปกรณ์อันล้ำสมัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมาจัดแสดงอย่างครบวงจร มากกว่า 2,000 รายการ จากผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 200 ราย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เจรจาธุรกิจร่วมกัน หรือผ่านบริการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ส่วนสุดท้าย คือ งานแสดงนิทรรศการ วิศวกรรมสำหรับอนาคต เพื่อแสดงศักยภาพทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมในปัจจุบันและอนาคตผ่านงานวิศวกรรม 9 สาขาให้แก่กลุ่มนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเรียนรู้ รวมทั้งพิจารณาเลือกซื้อหรือใช้บริการ เพื่อการดำรงชีวิต ผ่านผลผลิตด้านวิศวกรรมในหลากหลายสาขาในราคาสุดพิเศษ

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดแสดงนิทรรศการชุดพิเศษ “บ้านอัจฉริยะ เมืองแห่งอนาคต” หรือ “Smart Home and Living” ซึ่งรวบรวมผลิตผลและผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมล้ำสมัยยังไม่เคยจัดแสดงที่ใดมาก่อน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ จากกลุ่มนักสร้างสรรค์ นักประดิษฐ์ด้านวิศวกรรม รวมทั้งพื้นที่พิเศษสำหรับครอบครัว “ลานอัจฉริยะวิศวกรแห่งอนาคต” หรือ “Engineering Play Ground” จัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ ของเล่น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และสร้างความเข้าใจในวิชาชีพวิศวกรรม

จินตนา ศิริสันธนะ ประธานจัดงานวิศวกรรม ‘57 กล่าวว่า “การจัดงานวิศวกรรม ‘57 จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงวันครบรอบของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นั่นคือ วันที่ 30 พฤศจิกายน เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม รวมทั้งสร้างความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่วิศวกรรมในฐานะหนึ่งในวิชาชีพสำคัญที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของทุกคน โดยในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. โดยแบ่งเป็นวันเจรจาธุรกิจ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และวันสำหรับบุคคลทั่วไป 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สำหรับงานวิศวกรรม ‘57 ครั้งนี้ จะเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้แก่ผู้เข้าชมงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มครอบครัว และเยาวชน ที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจวิชาชีพวิศวกรรมมากยิ่งขึ้น เพราะทุกสิ่งรอบตัวของทุกคน ล้วนเป็นผลผลิตสำคัญจากเหล่าวิศวกร รวมทั้งได้ชมเทคโนโลยีและวิทยาการจากองค์กรชั้นนำจากทั่วโลก รวมทั้งการให้บริการปรึกษาปัญหาเรื่องบ้านฟรีให้แก่ประชาชนทั่วไปของ “คลินิกช่าง” โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายการก่อสร้าง ปัญหาการก่อสร้างที่พบบ่อย เช่น บ้านทรุด บ้านร้าว ผู้รับเหมาทิ้งงาน เป็นต้น

ลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (วีเอ็นยู) บริษัทร่วมทุนไทย-เนเธอร์แลนด์ และผู้บริหารการจัดงาน กล่าวอย่างมั่นใจว่า “งานวิศวกรรม ‘57 ปีนี้ จะเป็นการรวบรวมสุดยอดผลงานและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมที่ใหญ่และทันสมัยที่สุด เป็นแหล่งเรียนรู้และสัมผัสความมหัศจรรย์และสร้างสรรค์ของวิศวกรที่ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ให้แก่ทุกคน ควบคู่ไปกับการจัดประชุมด้านวิชาการ โดยวีเอ็นยู จะนำประสบการณ์บริหารการจัดงานในต่างประเทศอาทิ เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก จีน เวียดนาม และพม่า มาร่วมพัฒนาการจัดงานในครั้งนี้ ให้เติบโตในระดับสากลและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายในการยกระดับวิชาชีพวิศวกรรมของไทย และส่งเสริมให้ประชาชนไทย โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ เกิดความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพวิศวกรรม และเติบโตเป็นนวัตกรด้านวิศวกรรมที่มีคุณภาพและศักยภาพในอนาคต โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 100,000 ราย และมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 1,200 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาการจัดงาน

“วิศวกรรม ‘57” หรือ “Engineering’14” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมแสดงสินค้าหรือเข้าชมงาน สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้บริหารการจัดงาน บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด โทรศัพท์ 02 – 670 0900 ต่อ 203 และ 208 โทรสาร 02 - 670 0908 อีเมล์ engineeringexpo@vnuexhibitonsap.com หรือเว็บไซต์ www.engineeringexpo2014.com

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    กระทรวงพลังงานมั่นใจ “ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย” ขับเคลื่อนอนาคตไทยสู่ “พลังงาน 4.0” 8/11/2561

    กฟภ. ร่วมกับเมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต ประกาศพร้อมจัดงาน Thailand Lighting Fair 2018 12/10/2561

    วสท. ประกาศย้ำพร้อมจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย 11/10/2561

    ความร่วมมือทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 24/9/2561

    BMAM Expo Asia 2018 รวมโซลูชั่นด้านการบริหารจัดการอาคารครบวงจร ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล 12/9/2561

    กฟภ. สนับสนุนการใช้พลังงานและอาคารอัจฉริยะให้ภาคอุตสาหกรรมในโคราช  11/9/2561

    จัดตั้ง ‘ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์’ ศูนย์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก  10/9/2561

    อิมแพ็คยกระดับงาน “อินเตอร์แมท อาเซียน และคอนกรีต เอเชีย ปี 2018” สู่เวทีอาเซียน 6/9/2561

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved