» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

CONSTECH 2015 จัดเวทีรวมผู้เชี่ยวชาญ ร่วมฟันธงเทคโนโลยีก่อสร้างบูม
TNN : Technologymedia News 8/8/2014


สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ออร์กาไนเซอร์ จัดงาน CONSTECH 2015 Industry Forum เพื่อรวมผู้เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมการก่อสร้าง รับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษถึง แนวโน้มงานก่อสร้างภาครัฐเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของประเทศ และการเสวนา แนวโน้มการใช้เครื่องจักร และเทคโนโลยีก่อสร้างในช่วง 10 ปีข้างหน้า ซึ่งเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญที่จะเข้ามาแก้ปัญหาแรงงานคนแน่นอน แต่อย่างไรก็ดีต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย ภาคเอกชนวอนให้จัดหน่วยงานดูแลเรื่องความปลอดภัยเครื่องจักรก่อสร้าง

นายธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แสดงปาฐกถาในงาน CONSTECH 2015 Industry Forum ถึงแนวโน้มงานก่อสร้างภาครัฐเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของประเทศ ว่า “ปีนี้อัตราการเจริญเติบโตที่เราได้พยากรณ์ไว้อย่างเป็นทางการ คือ 1.5 – 2.5% แต่ผมเชื่อว่าเราน่าจะเกิน 2% และน่าจะไปได้ถึง 3% เราไม่ได้ลงทุนกับการก่อสร้างมานานแล้ว ตั้งแต่ก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ เราก็จะไม่ค่อยได้ลงทุนในเมกะโปรเจกต์ซักเท่าไหร่ แต่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยังไงเราต้องทำครับ ก่อนที่เราจะไปเริ่มทำเรื่องอื่น การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม จะเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของอาเซียน เพราะที่ตั้งที่ดีที่สุดในอาเซียนคือ ประเทศไทย อย่างจีนจะมาที่สิงคโปร์ รวมถึงประเทศลาว และประเทศเวียดนาม ก็ยังต้องมาผ่านไทย แต่เวียดนามก็กำลังพัฒนาเรื่องการคมนาคมขนส่ง ขึ้นมาหายใจลดต้นคอเรา ดังนั้นเราควรต้องร่วมมือในทิศทางเดียวกับประเทศในอาเซียน ใช้ทรัพยากรร่วมกันอาทิ แรงงาน ไม่ใช่แข่งขันกันเอง”

ภายในงาน CONSTECH 2015 Industry Forum ยังมีการเสวนาหัวข้อ “แนวโน้มการใช้เครื่องจักร และเทคโนโลยีก่อสร้างในช่วง 10 ปีข้างหน้า” โดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ ในเรื่องปัญหาแรงงาน การนำเครื่องจักร และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการก่อสร้างในตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต นำทีมเสวนาโดยนายสมโภชน์ รัตนอารียกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีไอที จำกัด นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน นายจักรพันธ์ ลีลาพร ผู้จัดการฝ่ายบริการงานก่อสร้าง บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และนายณยศ ปิสัญธนะกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีดร.จักรพร อุ่นจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ

นายจักรพันธ์ ลีลาพร ผู้จัดการฝ่ายบริการงานก่อสร้าง บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ในอดีตการก่อสร้างของไทยมี GDP ไม่สูงมากครับ ย้อนหลังไป 30 ปีก่อน การสร้างบ้านจะใช้แรงงานคนโดยส่วนมากจะมาจากแรงงานเกษตร ซึ่งแรงงานเกษตรหลังจากทำภาคการเกษตรแล้ว ก็จะมาทำงานก่อสร้าง ในอดีตแรงงานมีเยอะ แต่มูลค่าในการก่อสร้างไม่สูงมาก การก่อสร้างในอดีตใช้แรงงานคน มากกว่าเครื่องจักร จะเห็นได้จากการขุดดิน 1 คิวจะเห็นว่า ค่าแรงในการใช้คนทำงาน จะถูกกว่าใช้เครื่องจักร แต่หลังๆ มาก็เริ่มจะไม่ทัน จึงต้องใช้เครื่องจักรมากขึ้น ในปัจจุบันเรามีปัญหามากในเรื่องแรงงาน แต่ในทางกลับกัน การก่อสร้างจะมีการโตขึ้นทุกๆ ปี ในขณะที่แรงงานอุตสาหกรรมการก่อสร้างลดลงไปเรื่อยๆ แม้แต่แรงงานต่างด้าวก็ลดลงไปกว่าครึ่ง แรงงานไทยก็มีน้อย ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เมื่อมีมูลค่าการก่อสร้างมากขึ้น GDP ของการก่อสร้างสูงขึ้น ดังนั้นเราต้องผลักดันให้ผลงานต่อแรงงานหนึ่งคน ทำได้มากขึ้น วิธีการในปัจจุบันไม่มีวิธีการไหนจะแก้ปัญหาได้ นอกจากการใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรเข้ามาแทนที่

พอพูดถึงเทคโนโลยีในการก่อสร้างแต่ละประเภท ก็ใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน แต่สุดท้ายเทคโนโลยีต่างๆ มันจะถูกพัฒนาโดยผู้ใช้ ร่วมกับผู้ผลิต ต่อไประบบอิเล็กทรอนิคจะเข้ามาควบคุมระบบเครื่องกล เหมือนรถยนต์ในปัจจุบัน ระบบอิเล็คทรอนิคมาควบคุม มาเป็นสมองกล เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่นำมาใช้จะเป็นเทคโนโลยีที่สูงมากขึ้น ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในการใช้ และมีวิธีในการบำรุงรักษา ซึ่งก็มาหาดูได้ในงาน CONSTECH ที่เป็นเสมือนศูนย์กลางที่จะรวบรวมผู้ผลิตในส่วนของเครื่องมือการก่อสร้างกับผู้ใช้มาพบกับผู้ประกอบการ มาดูว่าเทคโนโลยีไหน เหมาะกับงานของเรา”

ด้านนายณยศ ปิสัญธนะกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างอาคารสูง เผยว่า “เรื่องปัญหาแรงงาน ปัญหานี้เราเจอกันทุกคน อย่างที่คุณจักรพันธ์กล่าวไว้ จำนวนคนงานเมื่อ 30 ปีก่อน จากจำนวน 4 ล้านคน เหลือเพียง 2 ล้านคน แต่ถ้า GDP ยังโตขึ้นเรื่อยๆ คำตอบง่ายๆ คือ ค่าก่อสร้างแพงขึ้น จากปัจจัยหลายอย่าง เช่น แรงงานขั้นต่ำ ถ้าย้อนกลับไปสัก 10 ปีก่อนในปี 2546 ค่าแรงประมาณ 160 กว่าบาท หลังจากนั้น 5 ปี ค่าแรงขึ้นต่ำขึ้นมา 15% อีก 5 ปีต่อมา ขึ้นมาอีก 65% ผมคิดว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า มันจะขึ้นมาเรื่อยๆ สำหรับในภาคส่วนของงานก่อสร้างมีส่วนประกอบ 3 อย่าง คือ เวลา ต้นทุน และคุณภาพ การจะก่อสร้างให้เร็วนั้น จะให้คนมานั่งก่ออิฐ ฉาบปูน เหมือนเมื่อก่อน มันก็คงจะไม่ทัน เราก็ต้องมีเทคโนโลยีมาช่วยให้งานเร็วขึ้น แต่ที่สำคัญงานที่ออกมาจะต้องสวยงาม มีคุณภาพที่ดีเสมอ

ส่วนเทคโนโลยีในปัจจุปันกับปีหน้า คงไม่ต่างกันเท่าไหร่ ถ้าภายใน 10 ปีนี้ ผมเชื่อว่าสิ่งที่จะเข้ามาทดแทนแรงงานคนจะมีมากขึ้น แค่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มที่จะมีเข้ามาบ้างแล้ว อย่างที่ตอนนี้เราตามหลังญี่ปุ่น ก็มีการทำห้องน้ำสำเร็จ เมื่อก่อนเราจะต้องมานั่งปูกระเบื้อง ฉาบปูน วางสุขภัณฑ์ ที่ละชิ้น แต่ตอนนี้คือมาเป็นกล่อง เครื่องมือที่จะยกสิ่งพวกนี้ขึ้นมา ต้องมีประสิทธิภาพมาขึ้น ซึ่งเราจะได้เห็นเครื่องจักรสมัยใหม่เหล่านี้ในงาน CONSTECH เทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยแบ่งเบาภาระเราได้ทั้งต้นทุน เวลา และคุณภาพ ผมเชื่อว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าเครื่องจักรจะเข้ามามีบทบาทมากๆ แต่เทคโนโลยีมันต้องมาพร้อมกับราคาที่มันเหมาะสม มันก็คงต้องแพงขึ้นตามลำดับ และผมอยากให้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผมเชื่อว่าสินค้าราคาถูก มันควรจะถูกในระยะยาว ไม่ใช่วันนี้ซื้อถูก ใช้ไปได้ 3 ปี ต้องมีไปซ่อม ต้องมีชดเชยคนเจ็บ หรือถ้าโชคร้ายอาจจะมีผู้เสียชีวิต ผมคิดว่าเราน่าจะมีองค์กรที่เข้ามาดูแลเรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร เราควรจะต้องเน้นความปลอดภัยให้เข้มข้น เช่น อายุของตัวเครื่อง ก็สำคัญครับ ให้มีการตรวจสอบเป็นปีต่อปี ดีกว่าตั้งเครื่องจักรจนสนิมขึ้น ก็ยังตั้งกันต่อไป ถ้าเกิดอุบัติเหตุยังไงก็ส่งผลต่อคุณภาพ ต้นทุน แน่นอน”

นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน กล่าวว่า “ พูดถึงเรื่องแรงงาน เราขาดแคลนแรงงานมานานแล้ว แต่ไม่หนักเท่าระยะ 5 ปีหลัง มาจนถึงปัจจุบัน หลังจากน้ำท่วมแค่โครงสร้างสำเร็จก็ไม่เพียงพอแล้ว ในภาคส่วนของการก่อสร้างบ้านไม่ได้ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่มาก ที่สำคัญสำหรับกลุ่มผู้รับสร้างบ้าน คือรถเครน เครนที่ใช้ยกชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ และพอเราขยายธุรกิจออกไปทั่วประเทศ กลุ่มลูกค้าของเราก็มีมากขึ้น งานก็จะมากขึ้น ไซต์งานมีจำนวนมากขึ้น ต้องควบคุม และทำงานให้ไวมากขึ้น ดังนั้นก็ต้องถึงคราวที่จะต้องหันมาหาเครื่องมือ เราเริ่มเรียนรู้ปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาเมื่อซัก 4-5 ปีที่แล้ว เรากำลังผลักดันในกลุ่มธุรกิจว่า จากนี้ไปแนวโน้มของแรงงานคนจะเป็นปัญหา เพราะฉะนั้นต้องรีบปรับตัว โดยในอีก 1 - 2 ปีข้างหน้า ตลาดในการรับสร้างบ้านจะเปลี่ยน ต้องปรับตัวให้เร็วให้ทันหรือไปก่อนเขา ซึ่งเป็นแนวคิดที่ทางเราได้มาจากการเผชิญปัญหาแรงงานที่ผ่านมาครับ”

ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ากลุ่มรับสร้างบ้านยัง Low Tech แต่มีการเริ่มพัฒนาแล้ว ทำให้เห็นว่าธุรกิจของเราก็จะยังก้าวต่อไปเรื่อยๆ ดีขึ้นเรื่อยๆ ครับ แต่พอมองเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ แล้วเรายังมีความรู้ทางด้านนี้น้อยมากครับเนื่องจากเราไม่รู้ว่าแหล่งผลิต แหล่งขายจริงๆ แล้วอยู่ที่ไหน ผมเองในฐานะนายกสมาคมก็จะผลักดันให้สมาชิกได้มาเดินดูงาน CONSTECH 2015 ด้วยครับ”

นายสมโภชน์ รัตนอารียกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีไอที จำกัด กล่าวว่า “ผมในฐานะผู้ขายเครื่องจักร เมื่อก่อนเขาเรียกกันว่า เครื่องทุนแรง ต่อมาเปลี่ยนเป็นคำว่า “เครื่องจักรก่อสร้าง” ปัญหาของทั้ง 3 ท่าน และปัญหาของประเทศไทยที่เกี่ยวกับปัญหาของแรงงานขาดแคลนนั้น สิ่งที่จะสามารถนำมาตอบโจทย์ผู้ใช้ทั้ง 3 ภาคส่วนนี้ได้ ก็คงจะหนีไม่พ้น เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องจักรก่อสร้างนะครับ ดังนั้นเรื่องเทคโนโลยี และความสามารถของเครื่องมือ เครื่องจักรก็จะเข้ามา เมืองไทยสมัยก่อนเรายังตามเขาอยู่ แต่ตอนนี้เราก็ยังตามเขาอยู่ แต่ว่าก็ถือว่ามาไวกว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้ว ซึ่ง 10 ปีหลังจากเหตุการณ์ต่างๆ เข้าที่แล้ว จะเป็นโอกาสของประเทศไทย ทำเลที่ตั้งเราก็ดี เราก็พูดได้ว่าอาเซียนใกล้ๆ เรา ลาว พม่า กัมพูชา เราก็ยังเป็นพี่เบิ้มในด้านนี้อยู่ครับ

สำหรับในอนาคต ยังไงก็ต้องมีเทคโนโลยี แต่ทุกๆ เทคโนโลยีต้องมาพร้อมคุณภาพ และความปลอดภัยครับ ตอนนี้ผมก็กำลังคิดว่าจะนำเครื่องมือเล็กๆ ออกไปตามหัวเมือง ไปตามต่างจังหวัดบ้าง ส่วนเรื่องของความปลอดภัยกับคุณภาพ ในฐานะเป็นผู้ผลิต และผู้ขายตัวผมเองก็พยายามที่จะเป็นตัวกลางให้ลูกค้าผมได้รับความปลอดภัย ได้รับคุณภาพด้วย อย่างสุดท้าย คือตัวกลาง ก็คืองาน CONSTECH ครับ”

ไม่ว่าจะในปัจจุบัน หรือในอีก 10 ปีข้างหน้า เทคโนโลยีจะเข้ามามีส่วนร่วมในทุกภาพส่วนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่กระนั้นก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ซึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างและเหมืองแร่ สามารถมาชมได้ที่งาน CONSTECH 2015 วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2558 ณ อาคาร 7 – 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับงาน CONSTECH 2015 เยี่ยมเว็บไซต์ได้ที่ www.thailandconstech.com

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

    เดลต้านำเสนอดาต้าเซ็นเตอร์ยุค IoT ภายในงาน Data Center Solution Day 2019 Thailand 9/9/2562

    ครม.เศรษฐกิจ คลอดแพคเกจ 7 ด้าน เร่งรัดการลงทุน 9/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved