» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

มว. เล็งสร้างความเชื่อมั่นระบบการตรวจวัดแผ่นดินไหวไทย
TNN : Technologymedia News 8/18/2014


สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเรื่อง “การตรวจวัดการสั่นสะเทือนด้านแผ่นดินไหวและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับประชาชน” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับการตรวจวัดการสั่นสะเทือนด้านแผ่นดินไหว และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง และเตรียมเปิดให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดแผ่นดินไหวเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในต่างประเทศเข้าร่วมจำนวน 6 ประเทศ รวมถึงหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย

APMP DEC (Asia Pacific Metrology Programme Developing Economics Committee) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยการดูแลและประสานงานโครงการต่างๆ ให้แก่สมาชิก ซึ่งในครั้งนี้ TCAUV (Technical Committee for Acoustics, Ultrasound and Vibration ได้สนับสนุนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “Low frequency vibration and Low intensity shock metrology mainly for earthquake and safety related applications” ระหว่างวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการวัดและการสอบเทียบเครื่องมือวัดแผ่นดินไหวและความปลอดภัยจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน และเตรียมความพร้อมก่อนที่สถาบันจะเปิดให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดแผ่นดินไหวเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากประเทศจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น และจีน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจาก APMP-Developing Economics Committee (DEC) โดยมีสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น (National Metrology Institute of Japan, NMIJ) ร่วมให้การสนับสนุน จึงทำให้การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ได้จัดให้มีกิจกรรมที่สำคัญคือ การเข้าเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรีด้วย

ทั้งนี้งานสัมมนาดังกล่าวจะส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นระบบการวัดการสั่นสะเทือนด้านแผ่นดินไหวและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนโดยรวม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการตรวจวัดแผ่นดินไหวที่มีอยู่แล้ว มีความถูกต้อง แม่นยำ ป้องกันความผิดพลาดของระบบเตือนภัยของเขื่อน และแจ้งจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวได้ไม่คลาดเคลื่อน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น ความช่วยเหลือก็จะเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved