» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

Green Network Forum 2014 : Transforming your business to sustainability
TNN : Technologymedia News 8/27/2014


Green Network สื่อกลางเพื่อความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดงาน Green Network Forum 2014 : Transforming Your Business to Sustainability เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ท่านองคมนตรี กำธน สินธวานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ร่วมด้วย อัญชลี ชวนิชย์ ประธานมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงธุรกิจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม อาทิ ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร พิชัย ถิ่นสันติสุข ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังได้มีการมอบโล่แสดงความขอบคุณให้กับผู้ที่ทำประโยชน์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ภายในงานดังกล่าว ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การก้าวสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศ” โดย อัญชลี ชวนิชย์ ประธานมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย และ “การขับเคลื่อนธุรกิจสีเขียว เพื่อความยั่งยืน” โดย ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีไฮไลต์การเสวนา เรื่อง “Transforming Your Business to Sustainability” โดยดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พิพิธ หงษ์จินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) อโณทัย สังข์ทอง ผู้ช่วยนักวิชาการอาวุโส องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ นพเดช กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด ดำเนินรายการโดย สร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์

สำหรับการสัมมนาในช่วงบ่าย แบ่งหัวข้อการสัมมนาออกเป็น 3  Session โดย Session A : Eco-Living ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อต่างๆ อาทิ “Eco-Living : กิน อยู่ รู้ คิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม” โดย อาจารย์ฮัดสัน สิริสุวพงศ์  ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ CLC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “เจาะเทรนด์วัสดุและสินค้ารักษ์โลก” โดย ขวัญหทัย ตัณฑ์เกยูร ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ TCDC และ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก : ออกแบบอย่างไรให้โดนใจ ใช้งานได้จริง? โดย ฉัตรพร นิลธรรมชาติ เจ้าของแบรนด์ Re+Pair

 Session B : พลังงานทดแทน มีหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจ ทั้ง “พลังงานทดแทนกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย พิชัย ถิ่นสันติสุข ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “Smart Grid อนาคตโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ” โดย พงศกร ยุทธโกวิท ผู้อำนวยการกองโครงการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ “พลังงานทดแทน : โอกาสและการลงทุน” โดย  เกษมศรี เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส  บมจ. กสิกรไทย
ส่วน Session C : เทคโนโลยีก่อสร้างเพื่อความยั่งยืน มีการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อย่าง วิญญู วานิชศิริโรจน์ เลขานุการ สถาบันอาคารเขียวไทย, รองประธานบริหาร บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งบรรยายในหัวข้อ “ก้าวทันอนาคตอาคารเขียวไทย”  หัวข้อ “เทคโนโลยีการบริหารงานก่อสร้างสมัยใหม่” โดย ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วสท., กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจ “นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างเพื่อความยั่งยืน” โดย อรช กระแสอินทร์ LEED GA, Executive Consultant, WISDOM Consulting and Solution Co.,Ltd.  ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ  โดยได้รับความสนใจจากนักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบการ SME ตลอดจนประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved