» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ความก้าวล้ำ Industrial Biotechnology พัฒนาอุตสาหกรรม
TNN : Technologymedia News 9/10/2014


ความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกๆด้าน ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม เนื่องจากเราได้นำวิวัฒนาการความทันสมัยของเทคโนโลยีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม การทดลอง วิจัย ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นที่ยอมรับของตลาดในระดับสากล รับมือการแข่งขันภาคการส่งออกได้ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ภาครัฐบาลจะต้องส่งเสริมงานด้านวิจัยเพื่อเสริมสร้างประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมได้นำความรู้ไปใช้งานต่อยอด เพื่อให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ สร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน และหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการสร้างเสริมพัฒนานั้นคือหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในสังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่าในปีนี้แผนงานกลยุทธ์การบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาในลักษณะของ คลัสเตอร์ ให้เกิดพลังร่วม มีภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ใช้ประโยชน์เป็นผู้ร่วมกำหนดโจทย์วิจัยและเป้าหมายของโปรแกรม เพื่อให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง แบ่งเป็น 5 คลัสเตอร์ คือ คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร ,คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส,คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม,คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความสามารถด้านเทคโนโลยีการแพทย์ เพื่อความมั่นคงแห่งรัฐ ดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และพัฒนาการรักษา,นอกจากนี้ สวทช. ให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อม และวางรากฐานของการพัฒนา การขยายขนาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นอุตสาหกรรม การสนับสนุนด้านเทคนิค การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีใน SME

ทั้งนี้ ในงาน THAILAND LAB 2014 ทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีการจัดแสดงผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จ พร้อมสู่เชิงพาณิชย์หลายชิ้นงาน ผลงานที่โดดเด่นนำมาแสดง จะมีทั้งของศูนย์ MTEC NANOTEC NECTEC BIOTEC โดยแบ่งเป็นกลุ่มประเภทอุตสาหกรรม

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จะมี ชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ที่แยกซีโรทัยป์ได้ทันที ,ผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดและยับยั้งแบคทีเรีย สำหรับใช้ภายนอก, ผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจล รักษาแผลเป็น, วัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน,ผ้าขนหนูสะอาด ,ระบบตรวจนับเซลล์แบบอัตโนมัติด้วยภาพ, . เครื่องคัดกรองโรคต้อหินมุมปิด

กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อม มี ผลงานระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ, ชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับการทดสอบเฮกซะวาเลนท์โครเมียม, เอนไซม์ดูโอสำหรับลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียว “ENZease”,

กลุ่มอาหารและเกษตรอุตสาหกรรม แสดงผลงาน WSSV LAMP CPOLOR ชุดตรวจไวรัสในกุ้ง,ฟลูอิดิกชิพสำหรับใช้ตรวจจำแนกไส้เดือนฝอย (Fluidic chip),ชุดตรวจเชื้อไวรัสในพืช กลุ่มวัสดุก่อสร้าง แสดงผลงาน แผ่นวัสดุดูดซับเสียง: โฟมอลูมิเนียม กลุ่มเครื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคและเครื่องปรับอากาศ แสดงผลงาน ระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต่ำมาก (Near-Zero-Watt Standby System),ระบบตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า (Power Energy Consumption Monitoring System)

การจัดแสดงผลงานในงาน THAILAND LAB 2014 ในครั้งนี้ สวทช.และศูนย์วิทยาศาสตร์ภายใต้สังกัดทั้งหมด พร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีกับผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมงาน เต็มรูปแบบ พร้อมทั้งมีการให้คำปรึกษาแนะนำ จับคู่ธุรกิจตลอดทั้ง 3 วัน ทั้งนี้งาน THAILAND LAB 2014 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17-19 กันยายน 2557 EH101-102 ไบเทค บางนา ได้จัดประชุมสัมมนา ก้าวล้ำนำเทรนกับIndustrial Biotechnologyในหัวข้อ “Functional Microbes: Tool for Increasing Competitiveness of Thai Food and Feed Industries” โดย ดร.วรรณพ วิเศษสงวน และดร.วีระวัฒน์ แช่มปรีดา โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อีกด้วย

นอกจากนี้ในงาน Thailand LAB 2014 ยังวางระบบนัดหมายและพูดคุยกับนักวิจัยของสวทช.เจรจาธุรกิจหรือ Business Matching Program ผ่าน www.thailandlab.com เพื่อให้ฝ่ายจัดการ ฝ่ายจัดซื้อ หรือผู้ปฏิบัติงานให้ห้องแล็บของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้สนใจงานวิจัยเพื่อนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ สามารถนัดหมายเวลาและพบผู้ประกอบการเพื่อรับทราบราคาและข้อมูลสินค้าจากทางบริษัทต่างๆ ได้โดยตรง

พบกับงาน Thailand LAB 2014 เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพ สนใจข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ สามารถลงทะเบียนชมงานล่วงหน้าได้ที่ www.thailandlab.com

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved