» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

เปิดมุมมองวิศวกรรมธรณีเทคนิคอย่างมืออาชีพ
TNN : Technologymedia News 9/11/2014


ทีมกรุ๊ป โดย บจ.วิศวกรรมธรณีฐานราก จัดสัมมนา “เปิดมุมมองวิศวกรรมธรณีเทคนิคอย่างมืออาชีพ” ให้ความรู้ แชร์ประสบการณ์ แก่วิศวกร นักธรณีวิทยารุ่นใหม่

คุณอิศรินทร์ ภัทรมัย กรรมการบริหาร ทีมกรุ๊ป เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “เปิดมุมมองวิศวกรรมธรณีเทคนิคอย่างมืออาชีพ” จัดโดย บริษัท วิศวกรรมธรณีฐานราก จำกัด บริษัทในเครือทีมกรุ๊ป ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมซีเอสอาร์ของทีมกรุ๊ป ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่มีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิคและธรณีวิทยา ให้แก่วิศวกรและนักธรณีวิทยารุ่นใหม่ๆ ได้ทราบถึงการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิคและงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำเอาประสบการณ์การทำงาน ปัญหาและอุปสรรค์พร้อมแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพการทำงานด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค มาเล่าสู่กันฟัง

คุณอิศรินทร์ กล่าวว่า “...การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ งานด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ก็ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาโครงการต่างๆ เช่น งานพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้า งานก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ งานก่อสร้างเขื่อนและอุโมงค์ผันน้ำ...”

บรรยากาศภายในงานจัดแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ภาคเช้า จัดให้มีการบรรยายพิเศษ ความน่าสนใจของงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค ในหัวข้อ “วิศวกรรมธรณีเทคนิคและประสบการณ์ในงานโครงการขนาดใหญ่” โดย ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด ภาคบ่ายเป็นการเสวนาเชิงปฏิบัติ งานด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิคและธรณีวิทยา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านถึง 12 ท่าน ประกอบด้วย ดร.โรธนา ลดาชาติ คุณธีรนัยน์ ปิยะวงศ์ ดร.ภาสกร กิติโยดม คุณอำนาจ ยานุวิริยะกุล คุณวิเศษ แจ้งจิตร ดร.สหพล ทิมพงษ์ ดร.อรรถกิจ อาสาฬห์ประกิต ดร.อภิชาติ สระมูล ดร.ธีระวุฒิ เจือณรงค์ฤทธิ์ คุณยุทธ จันทรสิงห์ คุณไกรภพ พันธ์พรม และ คุณสุวัฒน์ ศรีวงศ์ ที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้ ร่วมแชร์ประสบการณ์ให้กับวิศวกร นักธรณีวิทยารุ่นใหม่ ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพ

สำหรับหัวข้อในการเสวนาในครั้งนี้ มีอาทิ ธรณีวิทยาสำหรับงานวิศวกรรม การสำรวจธรณีวิทยาและธรณีเทคนิคสำหรับโครงการขนาดใหญ่ งานฐานรากและขุดดินลึกในโครงการรถไฟฟ้า การออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม การออกแบบงานขุดเชิงลาด การออกแบบและก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ อุโมงค์กับการพัฒนาพื้นที่ใต้ดินในเขตเมือง การออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ขนาดใหญ่ในชั้นหิน วิศวกรรมธรณีเทคนิคในงานขนส่ง การปรับปรุงคุณสมบัติของชั้นหินฐานราก การประยุกต์ใช้ FEM ในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค เครื่องมือวัดทางธรณีเทคนิคเพื่อความปลอดภัยในงานก่อสร้างขนาดใหญ่ ตามลำดับ สนใจข้อมูลจากการสัมมนาในครั้งนี้ สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ www.gfe.co.th

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    กระทรวงพลังงานมั่นใจ “ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย” ขับเคลื่อนอนาคตไทยสู่ “พลังงาน 4.0” 8/11/2561

    กฟภ. ร่วมกับเมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต ประกาศพร้อมจัดงาน Thailand Lighting Fair 2018 12/10/2561

    วสท. ประกาศย้ำพร้อมจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย 11/10/2561

    ความร่วมมือทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 24/9/2561

    BMAM Expo Asia 2018 รวมโซลูชั่นด้านการบริหารจัดการอาคารครบวงจร ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล 12/9/2561

    กฟภ. สนับสนุนการใช้พลังงานและอาคารอัจฉริยะให้ภาคอุตสาหกรรมในโคราช  11/9/2561

    จัดตั้ง ‘ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์’ ศูนย์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก  10/9/2561

    อิมแพ็คยกระดับงาน “อินเตอร์แมท อาเซียน และคอนกรีต เอเชีย ปี 2018” สู่เวทีอาเซียน 6/9/2561

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved