» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เข้าร่วมเป็นผู้ปราศรัยในพิธีเปิดงาน CIPRA 2015
TNN : Technologymedia News 5/22/2015


นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตอบรับเป็นผู้ปราศรัยในพิธีเปิดงานการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศและแผนฟื้นฟูกู้วิกฤต เอเชีย 2558 (CIPRA 2015) ที่ โรงแรมอวานี่ เอเทรี่ยม กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2558

งานครั้งสำคัญนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพร่วมกัน และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงคมนาคม สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เป็นที่ทราบกันดีถึงภัยธรรมชาติและภัยอันตรายจากการก่อการร้ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีความเสียหายที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งเกิดผลกระทบรวดเร็วทันที และส่งผลต่อการพัฒนาโครงสร้างในระยะยาว ล้วนเป็นปัญหาสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคม ความตระหนักถึงความเปราะบาง ที่ต้องป้องกันและเตรียมพร้อมให้มีแผนกู้วิกฤติฟื้นฟูคืนสู่สภาวะปกติ โดยในงานการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศและแผนฟื้นฟูกู้วิกฤต เอเชีย 2558 (CIPRA 2015) ในปีนี้จะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาอภิปรายถึงภัยสำคัญในปัจจุบัน ทั้งทางกายภาพ และด้านไซเบอร์

ผู้ปราศรัยที่เป็นเกียรติกล่าวเปิดงาน ได้แก่
- นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- Lt General Datuk Dr. William Stevenson, MiDAS Chief Executive, Malaysia

ผู้ปราศรัยในงานประชุมล่าสุดประกอบไปด้วย
- ดร. กุลธน แย้มพลอย ผู้อำนวยการส่วน ธรณีวิทยาและวิศวกรรม กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
- ดร. กิตติ ทรัพย์ประสม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษสำนักแผนงาน กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
- Mr. Mohd Zabri Adil Talib, Head of Digital Forensics, Cyber Security Responsive Services, Cybersecurity Malaysia (Under Ministry of Science, Technology & Innovation (MOSTI))
- ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
- ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
- พล.ต.ต. อภิชาติ สุริบุญญา ผู้บังคับการกองต่างประเทศ (ผบก.ตท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ศ.ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ ที่ปรึกษาศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหว คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศาสตราจารย์นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ประธานมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันสาธารณภัยแห่งเอเชีย
- Dr. Indrajit Pal, Assistant Professor – Disaster Preparedness, Mitigation and Management, Asian Institute of Technology
- ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ กรรมการบริหาร สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
- Ricardo Baretzky, President, European Centre for Information Policy and Security (ECIPS), CYBERPOL program
- Yap KwongWeng, Chief Operating Officer, Parami Energy, Myanmar

งานนี้ได้นำผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องจาก วงการอุตสาหกรรม หน่วยงาน องค์กร รวมถึงหน่วยงานรัฐบาลด้านความปลอดภัยจากทั่วเอเชีย โดยการประชุมจะมองหาวิธีการหาทางออกในการพัฒนา กรอบทางกฎหมายและทางเทคนิค ทั้งระดับประเทศ และนานาชาติ การบูรณาการ จัดการความเสี่ยงที่ดี การวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินการ

การโจมตีเว็บไซค์ในโครงสร้างพื้นฐานเป้าหมายของกลุ่มก่อการร้าย ซึ่งเหตุผลในการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเป็นเป้าหมายอ่อน แต่เกิดความเสียหายสูง และยากต่อการป้องกัน ผลกระทบอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจมหาศาล การหยุดชะงักต่อชีวิตปกติของบุคคลและสาธารณะ

จากที่เห็นในปัจจุบัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ถูกกลุ่มก่อการร้ายโจมตีมากขึ้น ทำให้เกิดความไม่สงบและความไม่ปลอดภัยต่อโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ก็เกิดความรุนแรงมากขึ้น เชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ที่อันตรายมากขึ้น ล้วนมีโอกาสเกิดได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

งานการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศและแผนฟื้นฟูกู้วิกฤต เอเชีย ได้มีโอกาสนำผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องจาก วงการอุตสาหกรรม หน่วยงาน องค์กร รวมถึงหน่วยงานรัฐบาลด้านความปลอดภัย มาอภิปรายและหาวิธีการทำงานร่วมกันบนข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อหาทางออกแก่ภูมิภาค

สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.cip-asia.com.

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved