» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

งานสัปดาห์พลังงานแห่งเอเชีย 2016 (Asia Power Week 2016)
TNN : Technologymedia News 3/15/2016


บริษัท เพนน์เวลล์ คอร์ปอเรชั่น ผู้จัดงานสัปดาห์พลังงานแห่งเอเชีย และเป็นผู้จัดงานชั้นนำ ที่ได้สร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดี กับในนามงาน เพาเวอร์เจน (POWER-Gen) ซึ่งเคยเป็นผู้จัดงานสัปดาห์พลังงานแห่งเอเชีย 2015 (Asia Power Week 2015) ที่กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 8,300 คน และมีอุตสาหกรรมพลังงานมากกว่า 250 แห่ง จากกลุ่มการผลิตพลังงานไฟฟ้า พลังงานทดแทน อุตสาหกรรมการเงินการลงทุน จากทั่วโลก มาเข้าร่วมงานครั้งนั้น เป็นประวัติการณ์

ในปีนี้เป็นครั้งแรกที่จะจัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้ ที่ถือได้ว่ามีเทคโนโลยีพลังงานขั้นสูง ก้าวหน้าทันสมัย มีความเชี่ยวชาญ ด้านอุตสาหกรรมพลังงาน และการผลิตพลังงานไฟฟ้าในระดับโลก จึงได้ตั้งเป้าหมายของงาน สัปดาห์พลังงาน เป็นการประชุมวิชาการระดับโลก และมีโอกาสในการพบปะบริษัทชั้นนำ รวมถึง SME ในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน

โดยงานสัปดาห์พลังงานแห่งเอเชีย 2016 สุดยอดแห่งงานแสดงอุตสาหกรรมพลังงานแห่งเอเชีย จะจัดแสดงขึ้นที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการคินเท็กซ์ เมืองอิลซาน ประเทศเกาหลีใต้ ในระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2559 นี้โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย ตัวแทนระดับสูง ในกลุ่ม อุตสาหกรรมผลิตพลังงาน พลังงานทดแทน และ การเงินของประเทศเกาหลีใต้และจากทั่วโลก

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาในครั้งนี้ ได้มีวาระการประชุม เพื่อคัดเลือกบทคัดย่อและสรรหาผู้บรรยาย วิทยากรและผู้กล่าวสุนทรพจน์ในสัปดาห์พลังงานแห่งเอเชีย 2016

การประชุมบอร์ดคณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดงานสัปดาห์พลังงานแห่งเอเชีย 2016 ที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้ ได้จัดขึ้นที่โรงแรมพลาซ่า กรุงโซล จัดโดย บริษัท เพนน์เวลล์ ผู้จัดงานแสดงที่มีความเชี่ยวชาญ ในจัดงานแสดงสัปดาห์พลังงานแห่งเอเชีย ที่ร่วมงาน อาทิ เพาเวอร์-เจน เอเชีย (POWER-GEN Asia), รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ เวิร์ล เอเชีย (Renewable Energy World Asia) และ เพาเวอร์-เจน เอเชีย ไฟแนนเชียล ฟอรั่ม (POWER-GEN Asia Financial Forum) อยู่ในงานนี้ด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมมากกว่า 45 ท่าน จากทั่วเอเชีย ได้มีการคัดเลือกบทคัดย่อและสรรหาผู้พูดบรรยายและผู้กล่าวสุนทรพจน์ เพื่อเตรียมการจัดทำโปรแกรมการประชุมทางวิชาการ คณะกรรมการที่ปรึกษานี้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูง ที่มีความเชียวชาญงาน ด้านอุตสาหกรรมพลังงาน พลังงานทดแทนและการลงทุนโครงการพลังงาน ที่เป็นตัวแทนจากหลากหลายบริษัท หน่วยงาน สถาบัน และองค์กรวิชาการ รวมถึงคณาจารย์ ศาสตราจารย์และนักวิจัย จากประเทศเกาหลีใต้ และทั่วโลก

จากบทคัดย่อที่มีคุณภาพมากกว่า 300 เรื่อง ทำให้คณะกรรมการที่ปรึกษาตัดสินใจค่อนข้างยากในการคัดเลือกให้เป็นบทความที่จะนำมาเสนอในการประชุมวิชาการ ซึ่งครั้งนี้มีธีมเป็น “แลกเปลี่ยนความรู้ ก้าวสู่ทางออกพลังงาน” “Exchanging Knowledge – Generating Solutions” โดยในงานเพาเวอร์-เจน เอเชีย มีทั้งหมด 4 ด้าน ด้านที่ 1 แนวโน้มการพัฒนาและความก้าวหน้า การวางแผนโครงการพลังงานต่างๆ ด้านที่ 2 การเชื่อมโยงระบบโครงข่ายกริดและระบบจ่ายพลังไฟฟ้าแบบกระจาย ด้านที่ 3 เทคโนโลยีโรงผลิตพลังงาน ด้านที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานโรงงาน และแยกเป็นหัวข้อเฉพาะเรื่อง ด้านพลังงานทดแทนในงาน รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ เวิร์ล เอเชีย และเวทีการประชุมการเงินการลงทุนในงาน เพาเวอร์-เจน เอเชีย ไฟแนนเชียล ฟอรั่ม

นอกจากการคัดเลือกบทคัดย่อ ยังมีการอภิปรายในองค์ประกอบด้านต่างๆ ในการจัดการประชุม ผู้กล่าวสุนทรพจน์ วิทยากร และการแบ่งกลุ่มการประชุม ที่มีหัวข้อสำคัญ ครอบคลุมถึง การเลือกใช้เชื้อเพลิงท่ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก ระบบจัดเก็บพลังงานล้ำยุคและทันสมัย การพัฒนาเทคโนโลยีกังหันก๊าซขนาดใหญ่ กลยุทธ์ล่าสุดแบบต่างๆใน การดำเนินงาน และการบำรุงรักษา ระบบการเชื่อมโยงการผลิตพลังงานทดแทนและประสิทธิผลในการบูรณาการโครงข่ายกริด โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินการลงทุนในเอเซียและความสำเร็จในการลดอัตราเสี่ยงของโครงการพลังงาน

อิริก ซินเดล กรรมการท่านหนึ่งในคณะกรรมการที่ปรึกษา จาก บริษัทซีเมนส์ ที่โซล ได้แสดงความคิดเห็น ว่า ประเทศเกาหลีใต้ เป็นสถานที่ ที่น่าสนใจในการจัดงานสัปดาห์พลังงานแห่งเอเชีย ที่กำลังมีการดำเนินธุรกิจพลังงานสำคัญๆ ของเอเชีย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างจีนและญี่ปุ่น ที่มีทั้งฐานอุตสาหกรรมผลิตวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลในการผลิตพลังงาน ในรูปแบบบริษัท แบบผู้ผลิตอุปกรณ์ และแบบรับก่อสร้าง ที่สำคัญอย่างมาก ในการเป็นแหล่งรวมของอุตสาหกรรมพลังงานของภูมิภาคนี้

ดร.เฮเธอร์ จอห์นสโตน ผู้อำนวยการของ งานสัปดาห์พลังงานแห่งเอเชีย 2016 ได้กล่าวว่า เราประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายที่มีจำนวนสมาชิกในคณะกรรมการที่ปรึกษา จำนวนมาก จากหลายๆ ประเทศ ที่สละเวลาอันมีค่าของท่าน มาร่วมในการประชุม ที่โซลในครั้งนี้ และ ขอแสดงความยินดีและ ขอขอบคุณตัวแทนจากบริษัทในประเทศเกาหลี ที่มาร่วมเป็นครั้งแรก และได้ อภิปรายเสนอแนะและให้ข้อมูล ที่มีคุณค่ายิ่งในการจัดงานฯ

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved