» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

การประชุมและนิทรรศการ การป้องกันโครงสร้างพื้น/ฐานสำคัญ ของประเทศและแผนฟื้นฟูกู้วิกฤต เอเชีย 2559
TNN : Technologymedia News 7/22/2016


เป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยที่จะได้จัดงานการประชุมและนิทรรศการ การป้องกันโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศและแผนฟื้นฟูกู้วิกฤต เอเชีย Critical Infrastructure Protection & Resilience Asia(CIPRA) ถือเป็นงานชั้นนำที่เป็นโอกาสพูดคุยหาทางออกเกี่ยวกับการจัดการ ความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคอาเซียน โดยงานนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงคมนาคม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกระทรวงมหาดไทยร่วมจัดงานนี้อีกด้วย

โดยงาน การป้องกันโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศและแผนฟื้นฟูกู้วิกฤต เอเชีย ครั้งนี้จะจัดระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมอวานีเอเทรียม ภาพใต้หัวข้อ อนาคตการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในโครงสร้างพื้นฐาน ในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยงานนี้จะนำผู้เกี่ยวข้องในแวดวงอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการ ผู้จัดหา และ ภาครัฐบาล เข้าร่วมงานเพื่อหาทางออกในเรื่องดังกล่าว

ในปัจจุบันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เกิดเหตุความไม่สงบจากกลุ่มก่อการร้าย เหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะ ภูมิอากาศของโลก ตลอดจนเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่สร้างความรุนแรงและคาดเดายากมากขึ้น ซึ่งล้วนส่งผลโดยตรงต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ

โดยผลกระทบจาก การโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายหรือเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ล้วนส่งผลโดยตรงต่อประเทศ ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันหรือบรรเทาความเสียง จึงเป็นทางออกที่สำคัญในการลดผลกระทบจากเหตุดังกล่าว โดยงานการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศและแผนฟื้นฟูกู้วิกฤต เอเชีย 2559 ก็ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาแบ่งปัน ความรู้และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทั้งในด้านภัยพิบัติด้านกายภาพและ ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ และในงานการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศและแผนฟื้นฟูกู้วิกฤต เอเชีย ยังหาวิธีการที่จะประสานงานและทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญประกอบไปด้วย:

- Peter O’Neil ประธานฝ่ายนโยบายและพัฒนาการขนส่ง, คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP)
- Thomas Wuchteหัวหน้าส่วนภัยคุกคามข้ามชาติและหน่วยดำเนินงานต่อต้านก่อการร้าย, องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (OSCE)
- ดร.พีรนันท์โตวชิราภรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย
- Dr. Mohammad Shahirที่ปรึกษาอาวุโส THALES E-Securityประเทศมาเลเซีย
- ดร.ยรรยง เต็งอำนวย ผู้อำนวยการ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ZahriYunos กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ Cybersecurityประเทศมาเลเซีย
- ShamikaSirimanne หัวหน้าส่วน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP)
- Kamal Thalib หัวหน้าส่วนบริการความปลอดภัยและอาชญากรรมทางการเงิน ธนาคารดีบีเอส ประเทศอินโดนีเซีย
- พลอากาศเอกสมนึก สวัสดิ์ถึก ผู้เชี่ยวชาญศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติ
- ตัวแทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
- กำพล ศรธนะรัตน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
- MegatMuazzamหัวหน้าส่วน Malaysia CERTประเทศมาเลเซีย

สำหรับงาน การป้องกันโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศและแผนฟื้นฟูกู้วิกฤต เอเชีย ด้าน มร.นีล วอคเกอร์ ผู้อำนวยการจัดงาน กล่าวว่า “ทางเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ กระทรวงมหาดไทยได้ตอบรับเป็นเจ้าภาพร่วมในงานครั้งนี้ เพราะโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนสำคัญของประเทศและระบบเศรษฐกิจ เพื่อให้ความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชน เพราะฉะนั้นการวางแผนการเตรียมการต่อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ และกระทรวงมหาดไทยก็ถือเป็นหน่วยงานสำคัญที่ดูแลเรื่องนี้ไม่เพียงเฉพาะประเทศไทยแต่ยังรวมถึงภูมิภาคนี้ด้วยในการพัฒนากรอบกฎหมายและการดำเนินงานทางเทคนิคทั้งในประเทศและนานาชาติ เพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุดในการจัดการความเสี่ยง การวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงการกำกับดูแล และการรับผิดชอบของบริษัทเอกชนต่อโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของภาครัฐ และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้พบกันในงานเดือนตุลาคมนี้ที่ กรุงเทพมหานคร”

สำหรับโปรแกรมฉบับสมบูรณ์จะเปิดตัวในเร็วๆนี้ แต่ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับงานนี้ได้ที่ www.cip-asia.com

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

    เดลต้านำเสนอดาต้าเซ็นเตอร์ยุค IoT ภายในงาน Data Center Solution Day 2019 Thailand 9/9/2562

    ครม.เศรษฐกิจ คลอดแพคเกจ 7 ด้าน เร่งรัดการลงทุน 9/9/2562

    สวทช. จัดงาน THAILAND TECH SHOW 2019 โชว์งานวิจัย 234 ผลงาน พร้อมจัดพิชชิ่ง 11 ผลงานเด่นปี’62  6/9/2562

    เตรียมจัดใหญ่ “แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019” มหกรรมด้านนวัตกรรมเพื่ออุตฯ การพิมพ์ – แพคเกจจิ้ง ใหญ่สุดของเอเชีย  5/9/2562

    ซัมซุง ร่วมกับ บีโอไอ จัดงาน “Samsung Electronics Sourcing Fair in Southeast Asia”  5/9/2562

    สปป.ลาว – ไทย – มาเลเซีย ประสบความสำเร็จ ขยายความร่วมมือเชื่อมโยงไฟฟ้าระหว่าง 3 ประเทศภายใต้กรอบอาเซียน 300 MW 4/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved