» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กฟภ. ขานรับนโยบายการส่งเสริมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เดินหน้าประกาศความพร้อมการจัดงาน Thailand Lighting Fair 2017
TNN : Technologymedia News 9/22/2017


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมกับ เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต และดิ เอ็กซ์ซิบิส ประกาศความพร้อมจัดงาน Thailand Lighting Fair 2017 เวทีแสดงสินค้าและเทคโนโลยีนานาชาติด้านไฟฟ้าแสงสว่าง เตรียมอวดโฉมเทคโนโลยีอัจฉริยะ แพลตฟอร์มใหม่เพื่อการบริหารและจัดการพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้านเมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ตเผยความสำเร็จการจัดงานต่อเนื่อง 3 ปี และผลสำรวจมูลค่าตลาดไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะคาดจะมีมูลค่า 19.47 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2565 จากปัจจัยผลักดันการเติบโตสำคัญคือความต้องการของผู้บริโภคในระบบไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น

สุรศักดิ์ ไตรทาน รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ปรับนโยบายและองค์กรสู่การเป็น กฟภ.4.0 โดยมุ่งพัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี ซึ่งหนึ่งในแผนการดำเนินงานภายใต้ กฟภ.4.0 คือ การผลักดันประเทศไทยสู่อนาคตการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพหรือสมาร์ท เอเนอร์ยี่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา สมาร์ท ซิตี้ ตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล จึงได้สนับสนุนการจัดงาน Thailand Lighting Fair 2017 ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยความมุ่งหวังที่จะช่วยพัฒนาให้งานมีความเติบโตมากยิ่งขึ้นและตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างในภูมิภาคอาเซียน

“ขณะนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำลังดำเนินการเตรียมจัดสร้างบูธนิทรรศการบนพื้นที่ 180 ตารางเมตร ภายในงาน Thailand Lighting Fair 2017 ซึ่งมีความสอดคล้องกับธีมของการจัดงานในปีนี้ได้ แก่ Smart City. Safe City. โดยครอบคลุมการประชาสัมพันธ์โครงการสำคัญต่างๆ ของเรา เพื่อสื่อสารให้ประชาชนทั่วไปรู้จักและเข้าใจภารกิจ และการดำเนินโครงการสำคัญของเราที่ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตามนโยบาย กฟภ.4.0 ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมุ่งเน้นไปที่โครงการซึ่งส่งเสริมการใช้พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) การประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และพลังงานทดแทน (Renewable Energy) อาทิเช่น PEA HiVE Platform เป็นแพลตฟอร์มระบบบริหารและจัดการพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ มีพื้นที่ให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานสำหรับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง จัดแสดงโซลาร์ รูฟท็อป ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา อาคาร โรงงาน หรือที่อยู่อาศัย เพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เอง เป็นต้น” สุรศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เตรียมจัดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร 4 หัวข้อ ได้แก่ 1.มาตรฐานการติดตั้ง Solar Rooftop และการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า 2.PEA HiVE Platform (ระบบบริหารและจัดการพลังงานอัจฉริยะ ของกฟภ.) 3.มาตรฐานการติดตั้ง EV Charger รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 4. การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า (Energy Management) ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างมาก ดังนั้นในปีนี้จึงได้เพิ่มเติมหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาและใช้พลังงานในอนาคตเพิ่มขึ้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีมีความมุ่งหวังที่จะผลักดันให้การจัดงานครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและประเทศ อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งต้องการผลักดันให้เป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างและธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก อันจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

พาขวัญ เจียมจิโรจน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดิ เอ็กซ์ซิบิส จำกัด เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของงาน Thailand Lighting Fair 2016 มีผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น 8,298 รายจาก 32 ประเทศ มีบริษัทเข้าร่วมแสดงสินค้าจำนวน 370 บูธ เป็นบทพิสูจน์ศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีไฟฟ้าแสงสว่างของอาเซียนและในปีนี้ ดิ เอ็กซ์ซิบิส ร่วมกับเมสเซ่ แฟรงเฟิร์ต โดยได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงกำหนดจัดงาน Thailand Lighting Fair 2017 ขึ้นในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 ณ ฮอลล์ 102-104 ไบเทค บางนา ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมโรดโชว์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานตลอดระยะเวลา 6 เดือนทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ประเทศอินโดนีเซีย พม่า ลาว และกัมพูชา และในประเทศไทย ได้แก่ ภูเก็ต ขอนแก่น และชลบุรี ซึ่งได้รับการตอบรับและความสนใจจากผู้ประกอบการในแต่ละประเทศเป็นอย่างมาก

“ความพิเศษของงาน Thailand Lighting Fair 2017 ในปีนี้ คือการขยายโซนแสดงเทคโนโลยีระบบอาคาร หรือ Building Zone ตามแนวงาน light + building ของเมสเซ่ แฟรงเฟิร์ตที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในประเทศเยอรมนี และจัดพร้อมกับงาน Secutech Thailand 2017 ซึ่งครอบคลุมในการบริหารเมืองทั้งด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ความปลอดภัย และระบบอาคาร จึงเป็นที่มาของแนวคิดร่วม Smart City. Safe City. หรือเมืองอัจฉริยะและปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม ตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล พร้อมการสัมมนาจากวิทยากรชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศ อาทิ การสัมมนาในเรื่องการออกแบบแสงจากนักออกแบบแสงชื่อดัง Mr. Kaoru Mende และ Mr. Martin Klaasen การสัมมนาในด้านเทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะจากผู้กำหนดมาตรฐาน KNX การจัดแสงไฟเสริม ฮวงจุ้ย และเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยในปีนี้เราได้จัดขึ้นบนพื้นที่กว่า 15,000 ตารางเมตร และคาดว่าจะมีผู้ร่วมแสดงสินค้าถึง 500 บริษัท และจะมีผู้เข้าชมงานถึง 15,000 รายจาก 40 กว่าประเทศ ตลอด 3 วันของการจัดงาน” พาขวัญ กล่าว

จากผลสำรวจโดย Market and Markets มูลค่าตลาดไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะรวมคาดว่าจะมีมูลค่า 19.47 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2565 หรือเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 27.1 เปอร์เซ็นต์ ในแง่ของปริมาณ คาดว่าขนาดของตลาดจะเพิ่มขึ้นถึง 1.27 พันล้านยูนิต ภายในปี 2565 หรืออัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 71.3 เปอร์เซ็นต์ โดยมีปัจจัยผลักดันการเติบโตสำคัญคือความต้องการของผู้บริโภคในระบบไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้จัดงานแสดงสินค้านานาชาติเพื่อผู้ประกอบการด้านไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับตลาดไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะผ่านการจัดงานแสดงสินค้าเนื่องจากเทรนด์ปีนี้เริ่มมีทิศทางไปสู่ Smart Lighting เพิ่มขึ้น และคาดว่าอีก 3-5 ปีคงจะได้เห็นการใช้ไฟที่ไม่ใช่เพื่อส่องสว่างเท่านั้น แต่มีฟังก์ชั่นเพิ่มมากกว่าเดิม ตัวอย่างเช่น ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติที่ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม การควบคุมระบบผ่านแอพพลิเคชั่น หรือแม้กระทั่งเสาไฟฟ้าจะสามารถดึงเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ และยังจะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับอุปกรณ์อื่นด้วยอาทิ กล้องวงจรปิด ตัวส่งสัญญาณ และอื่นๆ

อัศพล บุณยเกียรติ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เน็กซ์ อินโนเทค จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ ในฐานะผู้พัฒนาโซลูชั่นเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าแสงสว่างที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยประหยัดพลังงานที่เรียกว่า สมาร์ท ไลท์ติ้ง ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ในกลุ่มหลอดประหยัดไฟแอลอีดีซึ่งเป็นที่นิยมทั้งในปัจจุบันและรองรับการใช้งานในอนาคต ตั้งแต่หลอดไฟแอลอีดีที่ใช้งานตามบ้านพักอาศัย ไปจนถึงกลุ่มหลอดไฟแอลอีดีสำหรับอุตสาหกรรม ตลอดจนให้บริการวางแผนการติดตั้งและบริการหลังการติดตั้งแบบครบวงจร บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้ทุกระดับความต้องการและโซลูชั่นที่พร้อมรองรับได้ทุกกลุ่มตลาด

สำหรับในปีนี้ เรามีแผนขยายการลงทุนตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทย และวางเป้าหมายทางการตลาดเพิ่มขึ้น ประมาณ 10-15 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ การเข้าร่วมงานไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 2017 ในปีนี้ นับเป็นปีที่ 3 เนื่องจากมองเห็นศักยภาพของงานที่เป็นเวทีที่ได้พบปะผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายและบริษัทฯ ได้มีโอกาสนำเสนอองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้เข้าชมงาน

“ภายในบูธของเน็กซ์ อินโนเทค ในปีนี้ เราจะนำผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม LED High Bay และ LED Low Bay ไปจัดแสดง โดยเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการระบบไฟฟ้าแสงสว่างในโรงงานที่มีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์หลอดไฟสำหรับโรงแรม รีสอร์ท ได้แก่ กลุ่มหลอดไฟแอลอีดีที่ใช้กับดิมเมอร์ (LED Dimmer) ซึ่งบูธของเน็กซ์ในปีนี้จะสอดคล้องกับธีม Smart City Safe City ของงานฯ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์แบรนด์ เน็กซ์ (Nex) ที่เป็นแบรนด์ของคนไทยอย่างแท้จริงที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานสากล

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved