» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

นีโอ จับมือ ชมรม จป. ชลบุรี จัด “Safety Eastern Expo 2019” ยกระดับความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม เตรียมขับเคลื่อนสู่ EEC
TNN : Technologymedia News 6/15/2018


บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ ผนึก ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี จัดงาน “Safety Eastern Expo 2019” งานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความปลอดภัย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม และพัฒนาชุมชนต่างๆ ในการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความปลอดภัยที่ทันสมัยทัดเทียมนานาชาติ รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการด้านความปลอดภัยในแขนงต่างๆ เข้าร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 100 บูธ คาดผู้เข้าชมงานกว่า 5,000 คน

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชากรไทยกว่า 37 ล้านคนอยู่ในวัยทำงาน ซึ่งหนึ่งในประเด็นที่หน่วยงาน องค์กร และบริษัทให้ความสำคัญมากๆ คือ เรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในกระบวนการผลิตสินค้า การบริการ รวมถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ นีโอ ในฐานะผู้จัดงาน เล็งเห็นว่า ภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นฐานการผลิตที่สำคัญและเข้มแข็งของประเทศ เป็นศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้าส่งออก เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ และกำลังจะก้าวไปสู่ศูนย์กลางการคมนาคมนานาชาติ ภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ซึ่งจะนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาอาศัยในภูมิภาคนี้เป็นจำนวนมาก การสร้างมาตรฐานความปลอดภัย โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มาตรฐานสูง จะยิ่งส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในการลงทุนและการดำเนินธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทยอย่างยั่งยืน บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี จึงลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดงาน “Safety Eastern Expo 2019” ขึ้น

ด้าน นายทรงศักดิ์ ใจกล้า ที่ปรึกษาและผู้แทนชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดชลบุรี มีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมมือกับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการจัดแสดงสินค้าชั้นนำของประเทศ เพราะเชื่อว่าการจัดงาน Safety Eastern Expo 2019 ในครั้งนี้จะก่อประโยชน์ต่อชุมชน หน่วยงาน และสถานประกอบการในภาคตะวันออกเป็นอย่างมาก รวมถึงโรงงานทุกประเภท บริษัทก่อสร้าง อาคารสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ท่องเที่ยว ท่าเรือ สนามบิน และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในภาคตะวันออก

ขณะที่ ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว เสริมว่า ความปลอดภัยมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาก เพราะในส่วนของภาคอุตสาหกรรมมีคนทำงานอยู่ในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านคน และภาคตะวันออกถือเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมกว่า 27 แห่งจากทั้งหมด 53 นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดระยองและชลบุรี ซึ่งเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมการเกษตร ยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก เหล็ก เคมี และอุตสาหกรรมพลังงาน และเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกหลักของประเทศที่ส่งออกสินค้าไปยังนานาประเทศอีกด้วย

สำหรับไฮไลต์ภายในงานครั้งนี้ จะมีการจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยีในกลุ่มของความปลอดภัยเป็นโซนต่างๆ อาทิ สินค้าและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในอาคารสถานที่และชุมชน เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในการผลิต เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง ความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยด้านการขนส่ง พร้อมเปิดการประชุมสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมจัดแสดงงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2203 4232

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

    เดลต้านำเสนอดาต้าเซ็นเตอร์ยุค IoT ภายในงาน Data Center Solution Day 2019 Thailand 9/9/2562

    ครม.เศรษฐกิจ คลอดแพคเกจ 7 ด้าน เร่งรัดการลงทุน 9/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved