TechnologyMedia : ศูนย์รวมสาระความรู้ทางด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us
Untitled Document


Engineering Today  รับรางวัล Thailand Energy Awards 2009  เป็นครั้งที่ 3

       
     (20 พฤษภาคม 52)  ฯพณฯนพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มอบรางวัล Thailand Energy Awards 2009 ให้แก่นิตยสาร Engineering Today
     ในฐานะผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ประเภทนิตยสารเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย   โดย กิตติ วิสุทธิรัตนกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสาร
     Engineering Today
   เป็นผู้รับมอบ     ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 2 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่    รางวัลที่ Engineering Today   ได้รับในครั้งนี้นับเป็นการรับรางวัลเป็นครั้งที่ 3 
     หลังจากที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2005   ครั้งแรกในปี 2548 และ  ครั้งที่ 2   รางวัล Thailand Energy Awards 2007  ในปี 2550
       

     การประกวดThailand Energy Awards 2009     จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)   กระทรวงพลังงานเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตระหนักถึง
     ความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่เห็นคุณค่าของพลังงาน จนสามารถนำไปสู่การดำเนินการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนได้อย่างเป็นรูปธรรม
     โดยปีนี้มีผู้สนใจส่งโครงการประกวดทั้งสิ้น 120 ราย แบ่งเป็นโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน 106 รายและพลังงานทดแทน 14ราย และมีผลงานดีเด่นที่รับรางวัลทั้งสิ้น 42 รางวัล

      โดยรางวัล Thailand Energy Awards 2009 แบ่งออกเป็นสองด้าน ได้แก่   ด้านการอนุรักษ์พลังงาน  มีผู้ได้รับรางวัล 31 รางวัล  แบ่งเป็น รางวัลดีเด่นประเภทโรงงาน 8  รางวัล
      รางวัลดีเด่นประเภทอาคารสองรางวัล    รางวัลดีเด่นประเภทบุคลากร   9 รางวัล  รางวัลชมเชยประเภทพิเศษ (Special Submission)   สองรางวัล  และรางวัลดีเด่นประเภทผู้ส่งเสริม
      ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน   10 รางวัล
  โดยนิตยสาร Engineering Today  รับในฐานะผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ประเภทนิตยสารเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย   และนิตยสารสารคดี 
      รับรางวัลในฐานะผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ประเภทนิตยสารกลุ่มทั่วไป

      ด้านพลังงานทดแทน แบ่งการประกวดออกเป็นสามประเภท ได้แก่  โครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่ง (ON-GRID) รับรางวัลดีเด่นหนึ่งรางวัล และรางวัลชมเชยสองรางวัล
      โครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (OFF-GRID)   รับรางวัลดีเด่นสามรางวัล และรางวัลชมเชยสามรางวัล  และโครงการโรงไฟฟ้าความร้อนร่วมจากชีวมวล
      (BIOMASS CO-GENERATION  POWER PLANT)
  รับรางวัลดีเด่น หนึ่งรางวัล

      ทั้งนี้ พพ. จะคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศไทยเข้าเป็นตัวแทนประกวดในโครงการ ASEAN Energy Awards   โครงการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและอนุรักษ์พลังงานระดับ
      ภูมิภาคอาเซียน
ต่อไป

      นิตยสาร Engineering Today  ขอแสดงความยินดีกับคนพลังงานที่ได้รับรางวัลทรงเกียรติในครั้งนี้ และเป็นกำลังให้ทุกหน่วยงานร่วมกันรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกใบนี้ที่น่าอยู่ฯพณฯนพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกุล  รมว.พลังงานดร.พานิช พงศ์พิโรดม อธิบดี พพ.กิตติ วิสุทธิรัตนกุล เอ็มดีเทคโนโลยี มีเดีย
รับมอบรางวัลเป็นครั้งที่ 3ถ่ายภาพคู่กับ รมว. พลังงาน

ช่่อง3 รับรางวัลสถานีโทรทัศน์ทีวี ธันเดอร์ รับรางวัลผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เดลินิวส์ รับรางวัลนสพ.กลุ่มทั่วไป


ฐานเศรษฐกิจรับรางวัลนสพ.เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากองบก.สารคดี รับรางวัลนิตยสารเฉพาะกลุ่มทั่วไป
ดีเจอ้อย ประจำคลื่นกรีนเวฟ รับรับรางวัลผู้ผลิตรายการวิทยุ

เปิดแชมเปญฉลองครบรอบหนึ่งทศวรรษ


หน่วยงานที่เคยได้รับรางวัลถ่ายภาพกับรมต.เป็นที่ระลึก
จ๊อบ –สุรีย์พร วงศ์ศรีตระกูล  บก. Engineering Todayทีมกองบก. Engineering Today


   
   
   
   
   

Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved